Tänk om...


Tio förslag

Språket stärks och växer då det används, men försvagas och krymper om det ligger i träda. För att svenskan i Finland skall fortsätta att vara ett komplett samhällsbärande språk måste språket och språkbrukarna ges aktivt stöd. I den här rapporten går vi in på frågor av dessa slag. Nedan lyfter vi fram tio centrala språkstärkande åtgärder som vi särskilt tror på. En del har redan vidtagits, andra planeras, medan ytterligare några borde tillkomma.

 

 


© Marika Tandefelt och Forskningscentralen för de inhemska språken 2005