Levikkikartat: paikallissijataivutus

Asutusnimihakemiston aineistosta on tehty karttoja, jotka näyttävät eräiden nimityyppien paikallissijataivutustapojen levikin. Karttoja on tehty asutusnimistä, joiden loppuosana on johdin -inen tai sana nummi, selkä tai suu (esimerkiksi Kaustinen, Ristinummi, Vaadinselkä, Joensuu). Mukana kartoissa ovat siis vain ne nimet, joista on hakemistossa taivutustieto. Taivutusmuotojen lisäksi kartoista saa suuntaa antavan kuvan esimerkiksi -nummi-loppuisten asutusnimien levikistä, vaikka mukana eivät nyt olekaan taivutustietoa vailla olevat nimet.

Kaksi esimerkkikarttaa kertoo nimen alkuosana olevan adjektiivin (iso, korkea/korkia) taipumisesta (Isossaniemessä, Isoniemessä; Korkeassakankaassa, Korkiakankaalla jne). Koska tarkasteltavana ovat vain erilaiset taivutustavat, kartoissa on yksi merkki/kunta, vaikka nimiä olisi useampikin yhdessä kunnassa. Kartat vastaavat hakemiston tilannetta marraskuussa 2016.

Levikkikartta, jossa esitetään
erivärisin ja erimuotoisin kuvioin inen-loppuisten asutusnimien taivutus. Nimet
taipuvat eri puolilla Suomea joko sisäpaikallissijoissa, ulkopaikallissijoissa
tai molemmissa.
Levikkikartta, jossa esitetään
erivärisin ja erimuotoisin kuvioin nummi-loppuisten asutusnimien taivutus. Nimet
taipuvat eri puolilla Suomea joko sisäpaikallissijoissa, ulkopaikallissijoissa
tai molemmissa.
Levikkikartta, jossa esitetään
erivärisin ja erimuotoisin kuvioin selkä-loppuisten asutusnimien taivutus. Nimet
taipuvat eri puolilla Suomea joko sisäpaikallissijoissa, ulkopaikallissijoissa
tai molemmissa.
Levikkikartta, jossa esitetään
erivärisin ja erimuotoisin kuvioin suu-loppuisten asutusnimien taivutus. Nimet
taipuvat eri puolilla Suomea joko sisäpaikallissijoissa, ulkopaikallissijoissa
tai molemmissa.
Levikkikartta, jossa esitetään
erivärisin ja erimuotoisin kuvioin Iso-adjektiivin taipumista asutusnimien
alkuosana eri puolilla Suomea. Adjektiivi voi taipua nimen jälkiosan mukaan tai
olla taipumatta. Kolmas vaihtoehto on, että tietyn nimen Iso-alku voi sekä
taipua että jäädä taivuttamatta.
Levikkikartta, jossa
esitetään erivärisin ja erimuotoisin kuvioin Korkea- ja Korkia-adjektiivien
taipumista asutusnimien alkuosana eri puolilla Suomea. Adjektiivi voi taipua
nimen jälkiosan mukaan tai olla taipumatta. Kolmas vaihtoehto on, että tietyn
nimen Korkea- tai Korkia-alku voi sekä taipua että jäädä taivuttamatta.