Hakuohje 

 

VISKIN RAKENNE JA OSAT

SISÄLLYS JA LIIKKUMINEN KIELIOPISSA

HAKEMISTO

MÄÄRITELMÄT

HAKUMAHDOLLISUUDET

Edellinen
OHJE > VISKin rakenne ja osat

VISKin rakenne ja osat

VISKin keskeiset osat näkyvät viidestä välilehdestä:

  • Etusivu, jolla on tietoa Isosta suomen kieliopista ja verkkoversiosta
  • Sisällys: kieliopin sisällysluettelo ja pääsy siitä kielioppitekstiin eli pykäliin
  • Hakemisto, jossa on viittauksia asioiden käsittelyyn kieliopin eri kohdissa
  • Määritelmät: Ison suomen kieliopin termistö
  • Ohje, jota juuri luet

Lisäksi VISK tarjoaa erilaisia hakumahdollisuuksia.

Kielioppiteksti koostuu 1738 pykälästä, joista jokainen on yksi verkkokieliopin sivu. Tekstiin pääsee paitsi sisällysluettelosta myös hakemiston ja useimpien määritelmienkin kautta. Tietynnumeroisen pykälän saa suoraan näkyviin kirjoittamalla hakuruutuun § [numero].

Käytetty lähdekirjallisuus ilmenee pykälien lopusta. Lisäksi etusivulla on nähtävissä koko kieliopin kirjallisuusluettelo.

Sisällysluettelon rakenteesta, pykälien lajeista ja lähteiden käytöstä tarkemmin ISK:n johdannossa.

Sivuja tulostettaessa sivu- ja yläpalkit eivät tulostu.


Edellinen