Kaupunkinimistön historiaa
Helsingin nimistön vaiheita
Kuvat Kartat Etymologiat

Helsingin Siltasaari

Nimi Siltasaari on luonnollisesti voinut syntyä vasta silloin kun silta tai sillat oli rakennettu. Vanhoista kartoista voidaankin nähdä, että Siltasaaren varhaisempi nimi on ollut Musholmen 'Hiirisaari'. Nimet Broholmen ja Musholmen elivät pitkään rinnakkain, kunnes edellinen lopullisesti syrjäytti jälkimmäisen. Vanhan Musholmen-nimen muisto säilyi pisimpään Rottaholman eli Pikku Siltasaaren nimessä. Tämä pieni Siltasaaren ja Hakaniemen välissä sijainnut saari katosi, kun Hakaniemen ja Siltasaaren välinen salmi täytettiin.

Kartta: Musholmen