Kaupunkinimistön historiaa
Helsingin nimistön vaiheita
Kuvat Kartat Etymologiat

Helsinki: Södernäs


Kartta 1. Vuonna 1808 piirrettyyn karttaan on merkitty alkuperäinen Södernäs, Vanhankaupunginlahden ja Kruunuvuorenselän erottava niemi. – Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto: Belägenheten av Helsingfors och Sveaborg 1808.