Kaupunkinimistön historiaa
Turku – keskiajan kaupunki
Kuvat Kartat Etymologiat

Turun Puutarhakatu

Nimi viittaa Engelin asemakaavassa (1828) Kakolanmäen länsipuolelle sijoitettuun "englantilaiseen puutarhaan", jota ei kuitenkaan koskaan rakennettu.