A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Förkortningar

akad.akademiskt
anv.används
barnspr.barnspråk
best. form bestämd form
bildl.bildligt
bl.a.bland annat
byggn.byggnadsteknik
böjn.böjning
da.danska
dvs.det vill säga
e.d.eller dylikt
ekon.ekonomi
eng.engelska
etc.et cetera
fi.finska
fra.franska
fär.färöiska
förkortn.förkortning
hist.historisk(t)
idr.idrott
interj.interjektion
it.italienska
jur.juridik
lat. latin
med.medicin
mil.militärväsen
mil. hist.militärhistorisk(t)
m.m.med mera
motsv.motsvarar, motsvarighet
mus.musik
nederl.nederländska
nedsätt.nedsättande
neutr.neutrum
ngtnågot
ngt åld.något ålderdomligt
no.norska
o.d.och dylikt
o.likn.och liknande
osv.och så vidare
plur.pluralis
pol.politik
reg.regionalt
ry.ryska
sing.singularis
s.k.så kallad(e), så kallat
skol.skolväsen
skämts.skämtsamt
stavn.stavning
subst.substantiv
sv. svenska
särsk.särskilt
t.ex. till exempel
talspr.talspråkligt
tekn.teknik
tel.telefoni
teol.teologi
t.o.m.till och med
ty.tyska
vanl. vanligen
vard.vardagligt
vulg.vulgärt
åld.ålderdomligt
äv.även