A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Välkommen till Finlandssvensk ordbok på nätet

Hei! Parannamme Kotimaisten kielten keskuksen verkkopalveluja. Auta meitä vastaamalla kyselyyn. Kiitos!
Hej! Vi förbättrar Språkinstitutets webbtjänster. Hjälp oss genom att besvara enkäten. Tack!
Linkki kyselyyn / Länk till enkäten

Detta är en nätutgåva av Finlandssvensk ordbok från 2008. Innehållet är alltså detsamma även om artiklarna ser lite annorlunda ut i nätversionen jämfört med i den tryckta utgåvan. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer och ger rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras i texter där en objektiv och saklig stil eftersträvas.

Ordboken har sammanställts av Charlotta af Hällström-Reijonen och Mikael Reuter vid Forskningscentralen för de inhemska språken (numera Institutet för de inhemska språken) och den gavs ut av Schildts förlags Ab (numera Schildts & Söderströms). För information om de tryckta utgåvorna se Om ordboken.

Redaktör för nätutgåvan:Bianca Holmberg
IT-experter:Outi Lehtinen
Risto Widenius
Grafiker:Olli Miettinen


Publicerades 13.12.2016.
Senast uppdaterad 13.12.2016.

Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 45.
URN:NBN:fi:kotus-201637 — ISSN 2323-3370