A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Hjälp

Finlandismer är ord och uttryck som förekommer bara i finlandssvenska eller som används i en annan betydelse i finlandssvenska än i sverigesvenska.

Sökning på uppslagsord

Du gör en sökning i ordboken genom att skriva in sökordet i sökrutan uppe till vänster i den blå menyraden. Vartefter du skriver in bokstäver dyker det upp förslag på uppslagsord. För att gå till den artikel som intresserar kan du klicka på önskat förslag. Du kan också skriva in hela sökordet och klicka på Slå upp eller trycka på enter och får då sökresultatet som en lista i huvudfältet. Via listan kommer du vidare till artiklarna.

Strax till höger om sökrutan finns tre alternativ för sökning. Det förvalda alternativet är innehåller, vilket innebär att programmet hittar alla uppslagsord där den inskrivna strängen ingår. Uppslagsorden i Finlandssvensk ordbok består i många fall av fraser och därför fungerar sökning på början av ord inte lika bra som i ordböcker där de flesta uppslagsord består av ett ord.

Med innehåller som förval ger en sökning på strängen fast inte bara ordet fast som resultat utan också fraser som hinna fast, slå fast och sätta fast och sammansättningar som fastighetsdomare och fastlagsbulle. Vill du utesluta sammansättningarna ur resultatet lägger du in ett mellanslag sist i söksträngen.

Om du önskar kan du också söka på början eller slutet av uppslagsord. De alternativen väljer du via den lilla nedåtpilen strax till höger om det förvalda innehåller i menyraden. Om du t.ex. skriver in vård och väljer slutar med får du sammanlagt tretton träffar som uppfyller kriteriet, bl.a. dagvård, familjedagvård, gängse vård.

Bläddring

I spalten till vänster om huvudfältet kan du bläddra i den alfabetiska listan över uppslagsorden. Med hjälp av de svarta pilarna flyttar du dig till nästa block av uppslagsord och med hjälp av bokstavsrutorna ovanför listan kan du välja en viss begynnelsebokstav. I vissa fall står det (böjn.) efter orden i listan. Det anger att det är böjningen och inte själva ordet som är finlandssvenska, t.ex. böjningen åkar, åkade, åkat av åka. Flera olika ord i listan kan leda till en och samma artikel, t.ex. lägga sig i blöt, lägga sig själv i blöt, sätta sig i blöt, sätta sig själv i blöt.

Observera

Ordbokens hänvisningar till andra språk ska inte automatiskt tolkas som etymologier.