Eksonyymit – suomenkielisten ulkomaiden paikannimien oikeinkirjoitusopas

Verkkoversio Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan kirjasta Pariisista Papukaijannokkaan – suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet (Kotimaisten kielten keskus 2013). Julkaistu verkossa 2018. Tekijöiden päivittämä ja täydentämä 2020.

Tähän julkaisuun on koottu keskeisimmät suomenkieliset eksonyymit eli sellaiset ulkomaisten paikkojen nimet, jotka on tapana kirjoittaa suomen kielessä toisin kuin niiden omakieliset eli paikalliset nimet. Omakielisiä (”oikeita”) nimiä sanotaan endonyymeiksi. Eksonyymejä ovat esimerkiksi Brasilia, Kairo ja Keski-Siperian ylänkö. Vastaavat endonyymit ovat portugalin Brasil, arabian Al-Qāhirah ja venäjän Srednesibirskoje ploskogorje.

Eksonyymien oikeinkirjoitus on tarkistettu suomalaisen nimistönhuollon periaatteiden pohjalta, ja Kotimaisten kielten keskus suosittaa niitä käytettäväksi tavallisessa suomenkielisessä asiatekstissä. Paikoista, joilla ei ole vakiintunutta suomenkielistä eksonyymiä, tulisi yleensä käyttää endonyymiä.

Jotkin suositukset saattavat poiketa Kotimaisten kielten keskuksen Maiden nimet seitsemällä kielellä -julkaisun suosituksista. Tämä johtuu siitä, että Eksonyymit-julkaisussa esitetään yleiskieleen sopivat käyttönimet, kun taas Maiden nimet seitsemällä kielellä -julkaisussa esitetään virallisissa yhteyksissä käytettävät nimien lyhyet ja pitkät muodot.

Julkaisua päivitetään tarvittaessa.