Käyttöohje

Hakuohje

Kaikki nimet saa näkyviin taulukkona, kun klikkaa yläpalkin kohtaa Nimet tai tyhjän hakukentän viereistä Hae-painiketta. Lisäksi julkaisuun sisältyy aihepiiriin liittyviä oheistekstejä. Ne saa näkyviin klikkaamalla yläpalkin asianomaisia kohtia.

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ovat suomenkieliset nimet eli eksonyymit. Suomenkielistä nimeä klikkaamalla saa näkyviin kaikki kyseiseen nimeen liittyvät tiedot. Esimerkiksi nimen Kivikaupunki lisätiedoissa kerrotaan, että kaupunginosa on Unescon maailmanperintökohde.

Taulukon tietoja voi aakkostaa minkä tahansa sarakkeen perusteella klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Klikkaamalla otsikkoa uudelleen aakkostus muuttuu vastakkaiseksi (esimerkiksi Ä:stä A:han). Nuolen (↑ tai ↓) ilmestyminen otsikkoriviin osoittaa, minkä sarakkeen perusteella taulukko on aakkostettu. Aakkostus on suomen kielen mukainen kaikissa sarakkeissa.

Sarakkeissa Endonyymi ja Nimi muussa kielessä mainitaan kunkin nimen perässä kieli kansainvälisenä lyhenteenä. Kun asettaa lyhenteen päälle kursorin (klikkaamatta), kielen suomenkielinen nimi tulee näkyviin. Kielten lyhenteet, nimet suomeksi ja englanniksi sekä tavat, joilla paikalliset nimiasut on tarvittaessa latinaistettu, löytyvät käyttöohjeen kohdasta Kielten nimet ja latinaistukset taulukkona.

Kun nimiä etsitään taulukosta perushaulla tai tarkennetulla haulla, ne (tai niiden osat) voi kirjoittaa hakukenttiin pienillä tai isoilla kirjaimilla ja ilman tarkkeita (aksentteja ja muita kirjaimiin liittyviä erikoismerkkejä).

Perushaku

Perushaussa käytetään yläpalkin yläpuolista avointa hakukenttää. Sen avulla voi hakea kaikenkielisiä taulukkoon sisältyviä nimiä koko nimen tai sen alkuosan perusteella. Kun hakukenttään alkaa kirjoittaa, sen alle ilmestyy valikko, jossa ehdotetaan hakuehtoon sopivia paikannimiä. Esimerkkejä:

Kirjoita hakukenttään jokin suomenkielinen paikannimi tai sen osa, esimerkiksi Venäjä. Hakukentän alle ilmestyy pudotusvalikko, jossa ovat kaikki taulukon nimet, jotka sisältävät sanan Venäjä joko nimen alussa, lopussa tai keskellä. Kun klikkaat jotakin nimistä, esimerkiksi nimeä Venäjän Kaukoitä, ja sen jälkeen painiketta Hae tai painat Enteriä, näytölle ilmestyy se taulukon rivi, joka alkaa kyseisen nimen suomenkielisillä vastineilla (Kaukoidän federaatiopiiri ~ Venäjän Kaukoitä). Vaikka hakukenttä tarjoaa myös niitä nimiä, joissa Venäjä on nimen lopussa tai keskellä, haku Venäjä + painike Hae tai Enter tuo nähtäväksi vain ne nimitietueet, joihin sisältyy sanalla Venäjä alkavia nimiä.

Jos haluat tietää, onko jollain vieraskielisellä nimellä suomenkielistä vastinetta, kirjoita hakukenttään se tai sen alkuosa, esimerkiksi bahr. Pudotusvalikkoon ilmestyvät nyt ne aineiston nimet, sisältävät kyseisen kirjainjonon. Kun valitset jonkin niistä, esimerkiksi nimen Baḩr ‘Umān, ja klikkaat painiketta Hae tai painat Enteriä, näyttöön ilmaantuu rivi, joka alkaa kyseisen nimen suomenkielisellä vastineella (Arabianmeri). Haku bahr + painike Hae tai Enter tuo nähtäväksi vain ne nimitietueet, joihin sisältyy kyseisellä kirjainjonolla alkavia nimiä.

Tarkennettu haku

Kun klikkaa avoimen hakukentän alla näkyvää linkkiä Tarkennettu haku, avautuu lomake, jossa on viisi hakukenttää. Lomakkeen avulla nimiä voi hakea koko nimellä tai sen osalla, ja haun voi kohdentaa myös nimen kieleen, paikan lajiin tai paikan sijaintiin.

Haku nimellä tai nimenosalla

Hakukenttään voi kirjoittaa koko nimen tai nimenosan, jolloin katkaisumerkkinä käytetään asteriskia (*). Haku kohdistuu taulukon kaikenkielisiin nimiin. Esimerkkejä:

Kirjoita hakukenttään jokin paikannimi, esimerkiksi Atham Palam, ja klikkaa lomakkeen alla olevaa painiketta Hae. Näyttöön ilmestyy se aineiston rivi, jolla kyseinen nimi on oikein kirjoitettuna (Āthām Pālam). Rivin alussa on vastaava suomenkielinen nimi (Aataminsilta). Haussa voi käyttää myös nimen alku- tai loppuosaa merkitsemällä katkaisukohtiin asteriskin, esimerkiksi atham* tai *palam. Asteriskin voi kirjoittaa myös molemmin puolin nimeä tai nimenosaa. Haku *lake* löytää kaikki nimet, joiden alussa, keskellä tai lopussa on kyseinen kirjainyhdistelmä (muun muassa Lake Tiberias, Pomeranian Lake District ja Lesser Slave Lake).

Haku kielellä

Tätä kenttää klikkaamalla avautuvat kaikki taulukon kielten nimet. Esimerkki:

Valitse pudotusvalikosta haluamasi kieli, esimerkiksi englanti. Kun klikkaat lomakkeen alla olevaa painiketta Hae, näyttöön ilmestyvät ne taulukon rivit, joilta löytyy jokin englanninkielinen tai englannin kielessä käytetty paikannimi. Hakutuloksessa haetunkieliset nimet, tässä esimerkissä englannin kielessä käytetyt, näkyvät ensimmäisessä sarakkeessa ja vastaavat suomenkieliset nimet toisessa sarakkeessa. Tulos osoittaa, että lähes kaikilla suomenkielisillä nimillä on englannin kielessä vastine. Seuraavaksi yleisimmät kielet ovat saksa ja ranska.

Jos hakemasi kieli ei näy pudotusvalikossa heti, voit nopeuttaa sen löytämistä alkamalla kirjoittaa hakukenttään sen nimeä.

Haku paikan lajilla

Klikkaamalla tätä hakukenttää avautuu pudotusvalikko, jossa ovat aakkosjärjestyksessä kaikki taulukkoon sisältyvät paikan lajit, esimerkiksi joet ja kaupungit. Jos hakemasi laji ei näy pudotusvalikossa heti, voit nopeuttaa etsimistä alkamalla kirjoittaa sitä hakukenttään.

Kun valitset jonkin lajin ja klikkaat lomakkeen alla olevaa painiketta Hae, avautuvat ne taulukon rivit, joiden paikat kuuluvat kyseiseen lajiin. Joskus haussa voi tarvita asteriskia katkaisumerkkinä. Esimerkiksi luokka maa on aineistossa jaettu yksilöidympiin osiin: maa (Australian erillisalue), maa (Britannian erillisalue), maa (itsenäinen valtio) jne. Jos haluat saada luettelon, jossa ovat kaikki taulukon maat ilman edellä mainittuja tarkenteita, kirjoita hakukenttään maa * (tyhjä väli ennen asteriskia estää, ettei samaan luetteloon tule esimerkiksi maaryhmiä tai maanteitä). Hyödyllisiä ovat esimerkiksi katkaistut haut alue* ja saari*. Ensimmäinen tuo hakutuloksiin erilaisten aluetyyppien nimet, jälkimmäinen saarten nimien lisäksi saaristojen ja saariryhmien nimet.

Haku paikan lajityypillä

Paikkojen lajit, esimerkiksi joet ja kaupungit, on ryhmitelty karkeasti 11 lajityypiksi. Lajityypit eivät näy nimitaulukossa, mutta ne saa näkyviin klikkaamalla tätä hakukenttää, jolloin niitä voi käyttää hakukriteerinä.

Kun valitset pudotusvalikosta lajityypin ja klikkaat lomakkeen alla olevaa painiketta Hae, näyttöön avautuvat kaikki ne taulukon rivit, joissa on kyseiseen lajityyppiin kuuluvien paikkojen nimiä. Esimerkiksi haku lajityypillä mannerten vedet antaa tulokseksi muun muassa jokien, järvien, koskien ja vesiputousten nimiä.

Haku paikan sijainnilla

Paikkojen sijainti ilmoitetaan tavallisesti maanosan, maan (ja isojen maiden osa-alueen) tai meren tarkkuudella. Kun kirjoitat jonkin maanosan nimen, esimerkiksi Afrikka, näyttöön avautuvat ne aineiston nimet, joiden tarkoittamat paikat (muun muassa maat ja maiden rajat ylittävät paikat) sijaitsevat kokonaan tai osaksi Afrikassa. Kun kirjoitat jonkin maan nimen, esimerkiksi Burkina Faso, näyttöön avautuvat ne taulukon nimet, joiden tarkoittamat paikat sijaitsevat kokonaan tai osaksi Burkina Fasossa tai joiden osa tämä maa on (Länsi-Afrikka, Musta-Volta, Punainen-Volta, Valkoinen-Volta). Kun kirjoitat jonkin meren nimen, esimerkiksi Välimeri, näyttöön avautuvat ne taulukon nimet, joiden tarkoittamat paikat sijaitsevat tämän meren alueella (Adrianmeri, Gibraltarinsalmi, Baleaarit, Kypros, Suezin kanava jne.).

Haku löytää nimet myös sijaintipaikan osalla, ilman katkaisumerkkiä. Esimerkiksi haulla Amerikka näyttöön avautuvat ne taulukon nimet, joiden tarkoittamat paikat sijaitsevat Pohjois- tai Etelä-Amerikassa.

Yhdistelmähaut

Hakuja voi myös yhdistellä toisiinsa. Voit kokeilla erilaisia yhdistelmiä, esimerkiksi hakuja nimenosa + sijainti, kieli + laji, kieli + sijainti, laji + sijainti tai kieli + laji + sijainti.

Nimenosa + sijainti. Esimerkiksi Intian valtameren lahti-loppuiset nimet saa näkyviin nimenosalla *lahti ja sijainnilla Intian valtameri.

Kieli + laji. Esimerkiksi kieli viro ja paikan laji saaristo nostaa esiin muun muassa nimet Roheneeme saared (Kap Verden saaret) ja Teravmäed (Huippuvuoret).

Kieli + sijainti. Esimerkiksi kieli saksa ja sijainti Etelä-Amerikka nostaa esiin muun muassa nimet Feuerland (Tulimaa), Kolumbien (Kolumbia) ja Falklandinseln (Falklandinsaaret).

Laji + sijainti. Esimerkiksi paikan laji joki ja sijainti Eurooppa tuo esiin sellaisia maiden rajat ylittävien jokien nimiä kuin Mosel, Rein ja Tonava.

Kieli + laji + sijainti. Esimerkiksi kieli venäjä, paikan laji kaupunki ja sijainti Venäjä nostaa esiin Venäjällä sijaitsevien venäjänkielisten kaupunkien nimet. Jos sijainti jätetään avoimeksi, venäjänkielisiä kaupunginnimiä löytyy paljon enemmän.


Sivun alkuun