Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Liite ja syntagmaattinen sulauma > § 125 Yleistä: liite, liitepartikkeli, sulauma

§ 125 Yleistä: liite, liitepartikkeli, sulauma

Liite on päätteen kaltainen sidonnainen morfeemi, joka kiinnittyy aina johonkin sanaan. Liite ei kuitenkaan liity suoraan taivutusvartaloon, vaan itsenäisesti esiintyvään sananmuotoon, esim. töissä-hän, olit-ko, en-kä. Liitteellä on myös sanamaisia ominaisuuksia (» § 127). Keskeinen liitetyyppi ovat liitepartikkelit, esim. ‑hAn, ‑kin, ‑pA.

Liitteitä muistuttavat erityyppisten syntagmaattisten sulaumien jälkiosat. Syntagmaattinen sulauma on yhdyssanamainen kokonaisuus, jonka osilla on kuitenkin omat tehtävänsä lauseessa (» § 139143). Tällaisia ovat esim. konjunktion ja kieltoverbin yhtymät: vaikkei (konjunktio vaikka + kieltoverbi ei).

Liite kiinnittyy vapaasti erilaisiin sanoihin, kun taas syntagmaattiset sulaumat ovat kiteytyneitä kokonaisuuksia, jotka esiintyvät tietyissä syntaktisissa asemissa. Leksikaalistuneiden sulaumien lisäksi on koko joukko niitä muistuttavia vähemmän vakiintuneita yhtymiä: liitteen kaltaisina voivat esiintyä mm. pronominit (» § 144).

Huom. Tässä kieliopissa käytetään morfologisen tyypin nimitystä liite. Englannin clitic-sanan suomenkielisenä vastineena on esiintynyt myös kliitti. Uuden liiteaineksen kehittymistä kutsutaan tässä kieliopissa kliittistymiseksi (» § 139).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot