Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien luokkia > Muita adjektiiviluokituksia > § 608 Yksilöivät adjektiivit: ainoa, paras, viides

§ 608 Yksilöivät adjektiivit: ainoa, paras, viides

Yksilöivät adjektiivit täsmentävät substantiivin tarkoitetta suhteessa toisiin vastaaviin. Kyse on yhdestä yksilöstä tai rajatusta yksilöjoukosta. Yksilöiviä adjektiiveja ovat ainoa ~ ainut, superlatiivit kuten paras, ihanin ja järjestysluvut kuten ensimmäinen, kolmas. Ne esittävät ominaisuutena sen, että luonnehdittavalla tarkoitteella on kyseisen ominaisuuden suhteen poikkeusasema (ainoa) tai paikka asteikon ääripäässä (superlatiivit) tai tietyssä kohdassa (järjestysluvut). Yksilöivät adjektiivit eivät komparoidu eivätkä saa intensifioivaa astemääritettä: *ainoampi, *hyvin suurin, *erittäin ensimmäinen. Superlatiivisuus siis aiheuttaa sen, ettei ominaisuudessa eroteta asteita, mutta toisaalta esim. suhteellista ominaisuutta ilmaisevan adjektiivin suuri superlatiivikin on periaatteessa suhteellinen: todellinen mitattavissa oleva koko ilmenee suhteessa määritettävän substantiivin tarkoitteeseen: suurin hiiri ~ norsu. Mahdollisia yksilöivien adjektiivien määritteitä ovat kuitenkin tietyt täyteyden astemääritteet, esim. melkein paras, lähes ainoa, ei kuitenkaan: *täysin paras (» § 615).

Huom. Järjestyslukujen erityisominaisuuksiin kuuluu esiintyminen sellaisissa rakenteissa kuin kolmanneksi kaunein, joka kolmas tunti. Lisäksi ne esiintyvät päiväystä ilmaisevissa rakenteissa: viides tammikuuta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot