Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Additiiviset suhteet > Konjunktio ja > Ja-kiteymiä ja toistorakenteita > § 1094 Enemmän ja enemmän, venyy ja venyy

§ 1094 Enemmän ja enemmän, venyy ja venyy

Ja-rinnastuksissa voidaan toistaa sama sana. Tällaiset toisteiset liitokset ovat luonteeltaan intensifioivia (» § 17361738). Tavallisimpia rinnastettavia ilmaustyypissä ovat suuntaa, paljoutta, toistuvuutta ja tapaa ilmaisevat adverbit, jotka ovat usein komparatiivimuotoisia (a). Intensiteettiä voidaan korostaa sellaisilla sanoilla kuin yhä, aina (vain), koko ajan, esim. yhä enemmän ja enemmän, koko ajan paremmin ja paremmin. Verbien toisteinen rinnastus ilmaisee tilanteen jatkumista pitkään, joskus toistuvuuttakin (b). Niin perus- kuin komparatiivimuotoiset adjektiivit rinnastuvat keskenään sekä määritteinä että predikatiiveina; myös muiden sanaluokkien sanoja rinnastetaan toisteisesti (c).

(a)
Muistin Cristan, joka oli pitänyt ilta illan jälkeen ylemmäs ja ylemmäs uurrettuja halkiohameita. (k) | Aina kauemmaksi ja kauemmaksi se liikkui, – –. (k) | – – yleisö kääntyy koko ajan enemmän ja enemmän häntä vastaan. (k) | Viikko viikolta helpommin ja helpommin. (l) | Häkkinen vastaa kärsivällisesti yhä uudelleen ja uudelleen avauskysymykseen, millainen olo nyt on. (l)
(b)
Asia venyy ja venyy eikä lopulta kukaan tiedä, mitä tehdään ja miksi. (L) | Tuura puhui ja puhui täyttääkseen sanoilla tuvan piinaavan hiljaisuuden. (k) | Sinnikäs Irlanti yritti ja yritti mutta jäi maaleitta – –. (l) | Hän juoksi ja juoksi, kunnes jalat alkoivat horjua – –. (k) | On vain kolme asiaa joita haluan elämässäni tehdä: maalata, maalata ja maalata. (L)
(c)
Valkokankaalle lennähtää yhä uusia ja uusia luetteloita toimenpiteistä, joihin on ryhdytty turvallisuuden parantamiseksi. (l) | Aina tämä on vaikeampaa ja vaikeampaa. (l) | – – viha toista heimoa, kansaa tai uskontoa kohtaan on lopulta räjähtänyt valloilleen tappaen tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä. (yo) | Jos vanhemmat olisivat olleet toiset, jos ei olisi ollut niin raskas työ joka kulutti kaikkien hermoja, jos sotaa ei olisi tullut, ei asekätkentää, ei vankilaa, jos ja jos ja jos. (k)

Saman sanan kaksi mainintaa voidaan ja-rinnastuksella myös kontrastoida keskenään. Tällöin sanoilla viitataan kahteen eri tarkoitteeseen arvottavasti: toisaalta on yhdenlaisia entiteettejä (esim. hyviä) ja toisaalta toisenlaisia (esim. vähemmän hyviä) (d). Sanan toistamisella konjunktion jälkeen voidaan ilmaista myös mm. toistettavan asettamista kyseenalaiseksi; rinnasteista rakennetta seuraa tällöin tavallisesti jokin jatko: selitys, oikaisu tai tarkennus (e).

(d)
Sitä on kuule pipareita ja pipareita [vastakkain Kantolan ja Töysän piparit] (P) | On opettajia ja opettajia. | Miisan listamenestys ei ollut Suomessa kummoistakaan. Esimerkiksi Taikapeili ja Miisa kuuluvat samaan lajityyppiin, mutta tanssipopilla ja tanssipopilla on eronsa. (l) | – – nyt kun voi verrata joukkuetta ja joukkuetta, huomaan miten huonosti Jetsejä johdetaan [NHL-joukkueesta toiseen myyty Selänne] (L)
(e)
Peli toimii reaaliaikaisesti, joten silloinkin kun pelaaja ei liiku, maailma hänen ympärillään toimii. No toimii ja toimii, NPC:t lähinnä palloilevat edestakaisin ennaltamäärätyllä alueella ja odottavat, että pelaaja avaisi dialogin. (E)
T: Niitä oli niin paljon.
R: Paljon ja paljon, mitenkähän paljon niitä oli. (P)

Demonstratiivisten pro-sanojen rinnastukset ovat merkitykseltään erikoistuneita: ne tarkoittavat ’jotakuta’, jota ei ole tarpeen tai ei voi tarkemmin esittää; usein kysymys on referoinnista (» § 1471): Niille [yrityksille] on asetettava selvä aikataulu ja selvät tavoitteet – vähennystä niin ja niin paljon siinä ja siinä ajassa (l); – – kuvaruutuun ilmestyvä teksti kertoo tylysti, että jatkuu silloin ja silloin (yo). Ilmaus siinä ja siinä esiintyy myös merkityksessä ’juuri ja juuri’: Se on siinä ja siinä kannattaako tällaista näyttää kouluissa opetustarkoituksessa (E).

Rinnastus voi olla toisteinen myös merkitykseltään: kytketyt osat ovat eri lekseemejä mutta synonyymisiä tai hyvin lähimerkityksisiä:

(f)
Ruotsi on meille suomalaisille historiallisesti aina ja iänkaikkisesti siirtomaaherrojen kieli. (l) | – – olen näitä yksiä ja samoja tehtäviä tehnyt koko elämäni – –. (l) | Toivon, että voin ja pystyn pian jättämään vihani ja katkeruuteni taakseni ja elämään vapaana kaunasta ja tuskasta. (yo)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot