Hakuohje 
Seuraava pykälä
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Toisto > § 1738 Toistoa keskustelussa

§ 1738 Toistoa keskustelussa

Keskustelussa toistoa on sekä etu- että jälkijäsenissä. Yleistä se on tervehdys- ja hyvästelyilmauksissa, esim. Terve terve; Hei hei. Niissä se on pitkälle konventionaalistunutta ja affektisuudeltaan haalistunutta. Interjektioiden ja dialogipartikkelien toistoon liittyy selvemmin affektista sävyä. Puhuja voi myös eri syistä toistaa edellisen puhujan koko vuoron; tällaisella toistamisella voidaan esim. tehdä kyseenalaiseksi jokin toisen puhujan esittämä väite tai sen osa; affektisuus ei suoranaisesti liity itse toistoon, vaan sitä ilmaistaan pikemminkin prosodisesti.

Vuorovaikutuksen kannalta merkityksellistä affektista toistoa esiintyy etenkin interjektioilla ja eräillä muilla yksin vuoroa muodostavilla partikkeleilla. Toistamattomana partikkeli ai ilmaisee uutisen vastaanottamista; toistettuna se on mm. kipua ilmaiseva interjektio, samoin valittelua ilmaiseva interjektio voi (a). Monikäyttöinen no-partikkeli ilmaisee toistettuna yleisimmin torumista (b).

(a)
Ai ai, kylläpäs minua nyt kouriikin, Muori ähkäisi, – –. (k) | – Voi voi kun Abdi on muuttanut pois. (k)
(b)
No no, tyttö! – –. – Tuolla tavallako sinä isäsi vieraita kohtelet? (k)

Dialogipartikkeli joo on vastaanottamisen ja kuulolla olon partikkeli (» § 1045). Toistettuna se tulkitaan mm. vakuutteluksi (c) sekä itsestään selvän kehotuksen, tiedon tai muun sellaisen vastaanottamiseksi (d).

(c)
Mutta, hei, mä aattelin koko ajan sua. Joo, joo ihan tosissani. (k)
(d)
– Ja lupasitte maksaa tänään, mulla olisi sille rahalle kovasti käyttöä. – Joo joo! niin luvattiin, mutta älä Anna kiltti hermostu. (k) | Täälläkin on muuten voimassa oikeanpuoleinen liikenne, jos et satu tietämään. – Joo joo, kyllä tiedetään. (k)

Direktiivi-ilmauksen toistamisella on kontekstista riippuen eri tulkintoja: se voi olla hoputtava, esim. nosta nosta, pian pian, varovasti varovasti (e) mutta myös suostutteleva ja rohkaiseva (f).

(e)
Sano sano vain! taustaksi. Tämä on epävirallinen keskustelu, ja kaikenlaiset seikat ovat tutkimuksissa tärkeitä, pienetkin. (k) | Mene mene mene (p; Rantala-Ekholm 1999) [jääkiekkovalmentaja]
(f)
K: Mie taia ottaa viel iha,
M: Ota ota vaa ota vaa. (p)

Affektiseksi tulkittavassa vierusparin jälkijäsenessä saatetaan sanoa kahteen kertaan jokin osa etujäsenestä, kuten kysymyksen tai käskyn verbi vahvan samanmielisyyden merkiksi (g). Edellä sanottu voidaan jyrkästi kiistää toistamalla kieltoverbi (h). Toisteinen vierusparin jälkijäsen voi tuoda esiin puhujan hämmästelyn, lepyttelyn tai vastaavan (i).

(g)
A: Tuliko mitään kalaa? B: Tuli tuli. | A: Tuletteko mukaan? B: Tullaan tullaan.
(h)
– Perhana, mä en huomannu, et sulla on kassi, Leo sanoi. – Anna tänne, mä voin kantaa. – Ei ei, tää ei paina yhtään mitään, Myski selitti. (k)
(i)
Katohan katohan! | Hyvä on, hyvä on. | Okei okei, älä kiihdy.
Seuraava pykälä

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot