Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Toisto > § 1737 Määritteen toisto ja toisteisia rakenteita

§ 1737 Määritteen toisto ja toisteisia rakenteita

Substantiivin, adjektiivin tai verbin määritteenä olevan sanan toisto on merkitykseltään intensifioiva. Se on ikonista: toistamalla korostetaan puheenalaisen ilmiön suuruutta, painavuutta, etäisyyttä tms. Adjektiivi- (a), adverbi- (b) tai substantiivimääritteen (c) toiston merkitys on jokseenkin sama kuin intensiteettipartikkelin: ihana ihana ’aivan ihana’.

(a)
Minäkö se laulan ja huojun? Iso iso tuska. (k) | Hän oli myöskin yksi kuivakiskoisimmista ihmisistä johon Jussi Vares oli törmännyt todella pitkään, pitkään aikaan. (k) | Profiilimme esiintyisi tv:ssä vielä monta, monta kertaa, mutta aivan toisenlaisissa merkeissä. (l)
(b)
Moottori pyörähti käyntiin, ajoin tielle hyvin hyvin varovasti. (k) | Hän hävisi maan alle ja tuli esiin paljon, paljon myöhemmin – silloin kommunistina ja suurena sankarina. (k) | Vilkaisu ylös saa meidät epäilemään tehtävän onnistumista: kaukana kaukana suoraan yläpuolellamme – – näyttää olevan – –. (L)
(c)
Potilas: – – ja sitten tämä vatsanpohjahan,
Lääkäri: Mm,
Potilas: vuosien vuosien kipeys. (P)

Merkitykseltään intensifioivia toisteisia ilmaustyyppejä ovat myös sellaiset konstruktiot, joissa verbi (d) tai nomini (e) toistuu jossain toisessa taivutusmuodossa tai verbi nominaalistettuna. Verbin toistossa jälkimmäiseksi osaksi on kiteytynyt verbikantaisen minen-johdoksen muodostama rakenne tai sellainen, jossa on MA-infinitiivin elatiivi ja päästyään-muoto. Rakenteen jälkimmäinen osa on possessiivisuffiksillinen ja partitiivisijainen.

(d)
Paasio – – puhui puhumistaan. (l) | Kysyvät minulta kysymästä päästyäänkin, eikö mieheni ole mustasukkainen – –. (k)
(e)
Hän on oikea roistojen roisto ~ kokkien kokki. | Elämä, vapaus ja rakkaus olivat todellakin niin paljon kalliimpia asioita kuin se pienen pieni kuukausittainen ropo! (k) | – – tuleekohan nyt kuus taikka seitsemän vuotta syyskuussa vai elokuussa kun en o (.) en oo tupakan tupakkaa (.) polttannu. (P)

Huom. Jokin sana voidaan toistaa myös partikkelin siis kanssa ja nostaa tällä tavoin sanan sisältö korosteisesti esille:

 
Otat kaiken, siis kaiken, haltuusi, johtoosi, siipiesi alle. (k) | Näistä yksi, siis vain yksi rupesi kasvattamaan itseään kuin kide. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot