Hemminki Maskulainen – virsirunoilija


Lähteet

Hemmingin virsikirja 400-vuotias
Eurooppalaista virsirunoutta

Raamattuvirsistä omiin virsiin

Mitä Hemminki sanoi?

Miten Hemminki sanoi?

Hemmingin sanat

Kansanrunoudesta tyylikeinoja
Miten Hemminki kirjoitti?
Hemmingin perintö
Lähteet
Liitteet

 

Häkkinen, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen: suomen kirjakielen historia. Helsinki: WSOY.

Häkkinen, Kaisa 2004: Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki: WSOY.

Kielitoimiston sanakirja. 2004. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone.

Kolehmainen, Taru 1987: Erään virren nelisatavuotinen matka. Kieliposti 4.

Kolehmainen, Taru [käsikirjoitus]: Virsikirjan suomennoshistoriaa.

Kurvinen, Onni 1962: Suomalaiset virsikirjat. Oma maa 12. Helsinki: WSOY.

Kurvinen, P. J. I. 1929: Suomen virsirunouden alkuvaiheet vuoteen 1640. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 180. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laasonen, Pentti 1995: Virsirunoilija ja suomentaja: Hemminki Maskulainen (n. 1550–1619). Kansallisgalleria: suuret suomalaiset. Sääty-yhteiskunnan Suomi (11501850). Helsinki: WSOY.

Laitinen, Heikki 2004: Barokki tunteen ja järjen dialogina. Sakari Katajamäki ja Johanna Pentikäinen (toim.), Runosta runoon: Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista nykyaikaan. Helsinki: WSOY.

Lempiäinen, Pentti: Ensimmäinen suomalainen virsikirja. Jaakko Finnon virsikirja: näköispainos ensimmäisestä suomalaisesta virsikirjasta sekä uudelleen ladottu laitos alkuperäisestä tekstistä ja sitä täydentävistä käsikirjoituksista. Toimittanut ja jälkisanan laatinut Pentti Lempiäinen.1988. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 463. Helsinki: SKS.

Savijärvi, Ilkka 1995: Finnosta Hemminkiin – vanhimpien suomenkielisten virsikirjojen kielestä. Läänemere rahvaste kirjakeelte ajaloost. Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 1. Tartu.

Suomen sanojen alkuperä 1–3. Etymologinen sanakirja. 1992–2000. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon virsikirja. Hyväksytty kirkholliskokouksen ylimääräisessä istunnossa13. helmikuuta 1986.

Suomi, Vilho 1963: Suomenkielinen lyriikka ennen vuotta 1640. Suomen kirjallisuus II. Helsinki: Otava.

Utrio, Kaari 1982: A. D. 1616: kirjailija Suomessa: Maskun Hemminki ja virsikirja. Mirjam Polkunen ja Auli Viikari (toim.), Suomalaisia kirjailijoita: kirjailijat kirjailijoista. Helsinki: Tammi.

Vanha virsikirja. Vuoden 1701 suomalainen virsikirja. Toimittanut sekä johdannon ja selityksen laatinut Tauno Väinölä. 1995. Helsinki: Kirjaneliö.

Vanhan kirjasuomen sanakirja 1–2. 1985 ja 1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 33. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Aineistolähteet

Agricolan kootut teokset. Sähköinen aineisto. Korpustekstinä Mikael Agricolan teosten 1–3 uudistettu näköispainos vuodelta 1987. Koostaja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Päivitys 16.8. 2004. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot/.

Hemminki Maskulainen: Virsikirja. Sähköinen aineisto. Koostaja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Päivitys 16.8. 2004. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot/.

Jaakko Finno: Virsikirja, n. 1583. Sähköinen aineisto. Korpustekstinä vuonna 1988 ilmestyneeseen virsikirjan näköispainokseen (toim. Pentti Lempiäinen) sisältyvän uudelleen ladotun laitoksen teksti. Koostaja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Päivitys 16.8. 2004. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot/.