Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Sisä- ja ulkopaikallissijat > Osan ominaisuus: kaunis kasvoiltaan, ahdas hartioista > § 1244 Ablatiivin ja elatiivin käyttöä

§ 1244 Ablatiivin ja elatiivin käyttöä

Osan ominaisuutta voi ilmaista rakenteella, jossa osa esitetään ablatiivi- tai joskus elatiivisijaisen lausekkeen muodossa ja ominaisuus tai muu luonnehdinta adjektiivi- tai substantiivilausekkeella: ulkonäöltään vaatimaton, ammatiltaan opettaja. Rakenteella ilmaistaan mm. ulkoista olemusta, luonnetta tai mitattavia piirteitä (a), nimeä, ammattia, koulutusta tai ikää (b) tai esim. ominaisuuden sijoittumista johonkin ruumiinosaan (c). Erosijainen substantiivi on ryhmissä (a–b) ablatiivissa ja ryhmässä (c) elatiivissa, ja siihen sisältyy possessiivisuffiksi.

(a)
Työ on luonteeltaan ennen kaikkea aivotyötä, – –. (l) | Audi on ajo-ominaisuuksiltaan hyvin perinteinen. (l) | Ahon pelinavaus on ajoitukseltaan yllättävä. (l) | Ohjeet ovat kieliasultaan ja käännöstermeiltään heikot, – –. (l) | – – kuvaruutunäyttö on sisällöltään runsas ja hyvä. (l) | Mikä on Yhdysvaltain pinta-alaltaan suurin osavaltio? (l) | Lisähaastattelut parantavat lukijamääriltään pienten lehtien tutkimustulosten luotettavuutta. (l)
(b)
Tyttönimeltäni olen Tenni. (k) | Ohjaajat ovat koulutukseltaan lähi- tai perushoitajia. (E) | Varsinaiselta ammatiltaan hän on ulosottomies. (l) | – – Kiinalla on ylivoimaisesti vanhin säilynyt kulttuuri, iältään ehkä viitisen tuhatta vuotta. (l)
(c)
– – loman voi pilata joku sormistaan näppärä rosvo keskellä kirkasta päivää. (k) | Hän on taitava käsistään, – –. (k) | Gepardi on jaloistaan nopea ja kolibri tikkaavasta nokastaan. (k)

Rakenteeseen liittyy monia semanttisia rajoituksia; kaikki tarkoitteeltaan jotenkin rajatummat tai konkreettisemmat osa–kokonaisuusilmaukset eivät ole mahdollisia: *Huone on ikkunoiltaan runsaslukuinen (vrt. korkeudeltaan 4 metriä); *Museo on huoneiltaan suuri (vrt. tiloiltaan avara), *Hän on hatultaan omaperäinen (vrt. pukeutumiseltaan omaperäinen).

Kun kokonaisuus tarkoittaa esinettä tai vastaavaa, sen luonnehdittavaa osaa ilmaistaan erosijaisella lausekkeella. Erosijaisessa lausekkeessa ei ole possessiivisuffiksia, kuten ryhmien (a–c) tapauksissa on.

(d)
– – [takki] on liian pieni hihoista ja hartioista. (E) | – – housutkin olivat polvista kuluneet. (E) | O-vartaloiselle taas eivät sovi vyötäröltä tiukat paidat ja lyhyet jakut. (L) | Ikkuna oli takaa murskana, – –. (E) | Kaappi, päältä, pohjasta ja sivuilta umpinainen. (E) | Rakkaus on helppo juttu ymmärtää, ellet satu olemaan vähän latvasta laho. (E)

Huom. Partitiivisijaisella lausekkeella voi eräissä tapauksissa ilmaista samantapaista suhdetta kuin possessiivisuffiksillisella ablatiivilausekkeella: Hän on syntyjään ~ omaa sukua Tenni; Hän on kokoa L.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot