Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Pluskvamperfekti > Pluskvamperfektin tehtäviä > § 1541 Tapahtumien ajallinen järjestys

§ 1541 Tapahtumien ajallinen järjestys

Pluskvamperfektin keskeinen tehtävä on menneiden tilanteiden esittäminen ajallisesti järjestettyinä. Pluskvamperfektillä ilmaistu tilanne on toista mennyttä tilannetta – siis imperfektissä kerrottua tilannetta – aiempi. Ryhmän (a) esimerkeissä pluskvamperfektilause esittää taustan toisen lauseen tilanteelle. Kyse voi myös olla aiemman tilanteen jälkivaikutuksesta toiseen menneeseen tilaan (b).

(a)
– – Ordina oli asunut Ruotsissa vain kaksi vuotta neljä kuukautta, kun hänelle myönnettiin kansalaisuus. (l) | Hurjimman Abba-kuumeen aikoihin luuli tietävänsä kaiken ruotsalaisyhtyeen norjalaissyntyisestä vahvistuksesta. Kuinkahan moni nuori fani tiesi tuolloin, että Anni-Frid oli jo ennen Abbaa ehtinyt tehdä oman karriäärin ja perustaa perheen? (L) | Ensin hän luuli, että kivi oli kasvanut keskelle pihaa ennen kuin tajusi, että kivi olikin kookas, viittaan kääriytynyt mies. (k)
(b)
Me tuskin tunsimme Italiaa kuvatessamme tätä elokuvaa, sillä kaksikymmentä vuotta olimme olleet sellaisen hallituksen puserruksessa, joka oli – – tehnyt meidät sokeiksi – –. (A) | Luistelu oli Lauran mielestä tasan ainoa todella naisellinen urheilulaji, ja hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että hänen sisällään oli itse asiassa aina asunut henkäyksen kevyt jääprinsessa. (k)

Viittaushetken myöhemmyys tapahtuma-aikaan nähden tarjoaa luontevan välineen myös referointiin ja päätelmiin (» § 1496).

(c)
Väätsän karhun suolistotutkimukset ovat osoittaneet, että se oli ns. tappajakarhu. Viimeiseksi saaliikseen se oli syönyt metsäkauriin. (l) | Rikoskomisario Tolvanen ei paljasta NN:n surman ajankohtaa. – Löydettäessä hän oli ollut surmattuna useita tunteja, hän tyytyy toteamaan. – – NN:n surmatapa antaa kuitenkin olettaa, että hän oli jostakin syystä ajautunut vaikeuksiin alamaailman kanssa. (L) | Kauppa [johon oli tehty ilkivaltaa] ei tiettävästi ollut saanut uhkauksia tai varoituksia, eikä sitä ollut aiemmin terrorisoitu ilkivallalla. (L)

Pluskvamperfekti toimii imperfektin temporaalisena parina ilmaistessaan ”menneen mennyttä”. Se on puhtaasti peräkkäistävä tempus, kun taas imperfekti mahdollistaa myös tilanteiden samanaikaisuuden tulkinnan. Pluskvamperfektissä mennyttä tilannetta tarkastellaan tapahtuma-aikaa myöhemmästä hetkestä käsin (T < V < P), imperfektissä taas tapahtuma-ajan näkökulmasta (V = T). Esimerkin (d) imperfektiversiossa äiti voi periaatteessa lähteä puhelun tullessa tai vasta sen jälkeen, mutta pluskvamperfekti-ilmaus on yksitulkintainen: puhelu tuli, sitten äiti lähti. Lisäksi pluskvamperfekti-ilmauksessa kun-lauseen sisältö esitetään enemmän tilana. Kyseessä on vastaava ilmiö kuin perfektinkin tapauksessa: relevanssi viittaushetken kannalta.

(d)
Äiti lähti kun puhelu tuli. | Äiti lähti kun puhelu oli tullut.

Esimerkissä (e) kertoja raportoi ”silminnäkijän” imperfektissä tilanteesta, jossa hän kertoo aiemmasta tapahtumasta pluskvamperfektissä ja palaa sitten taas imperfektiin, tarinan kertomisen aikaan. Esimerkissä (f) esitetään kysymys menneestä imperfektissä Miltä tuntui muuttaa? ja suhteutetaan se aiempaan tilanteeseen: kun oli tottunut asumaan Helsingissä.

(e)
Aloin kertoa koiralle pitkää juttua siitä, miten ammoin, kolme koirasukupolvea sitten vanha Täplä oli helmikuussa tulipalopakkasen päivänä alkanut haukkua talossamme tuolloin sijaitsevan niinsanotun ’yleiskomeron’ oven takana. Olin avannut komeron oven ja samassa oli keittiö ollut täynnä talitinttejä. Ne olivat tunkeutuneet komeroon seinässä olevan ilmanvaihtoputken kautta ja nauttineet mainion näkkileipäaterian, mutta kyllästyneet sitten oloonsa suljetussa paikassa ja pyrkineet vapauteen. Sain ne ulos, kun aukaisin keittiön ulko-oven ja lauloin niille, kerroin. Koirani heittäytyi selälleen olohuoneemme lattialle ja nauroi kita ammollaan ja kaikki hampaat näkyvissä. (l)
(f)
Minkälaiselta tuntu lähtees sillon tuonne, Kärkölään kun oli Helsingissä tottunu asumaan? (p)

Huom. Pluskvamperfektiä käytetään myös imperfektin kaltaisesti seuraavanlaisissa passiivimuodon sisältävissä rakenteissa: Se oli sinulta tosi kauniisti tehty; Toi oli aika pahasti sanottu.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot