Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Nomininmuodot > harvo-in, jala-n > § 389 n-loppuiset adverbit

§ 389 n-loppuiset adverbit

Sellaiset substantiivivartaloiset n-päätteiset sanat kuin jalan, kahden, kaupan, kilvan, rinnan, tarpeen, vuokran esiintyvät tavan adverbiaalina tai muodostavat kiinteän liiton olla-verbin kanssa (a–b). Tässä käytössä sanat eivät saa tyypillisiä substantiivin vaan adverbin määritteitä (b).

(a)
Ne jotka kykenivät tulivat jalan. (k) | Hallissa on kaupan jos mitä. (l) | Englannista kotoisin olevat Paul ja Susan Crawford kehuivat kilvan risteilyä. (l) | Uusia mailoja myytiin rinnan aletavaroiden kanssa. (l) | Kirjakaupan 29:ssä myymälässä on vuokran sata uutuusnimikettä – –. (L)
(b)
Silloin saavatkin viettää aikansa aivan kahden. (E) | Erityisen tarpeen tällainen [vaali]mökki on ehdokkaille. (L)

Tähän n-päätteiseen ryhmään kuuluvat myös postpositio suhteen sekä sellaiset kiteymät kuin enemmä-n, vähemmä-n, alu-n peri-n, alu-n kolmattakymmentä, rinta rinna-n, sama-n tie-n, se-n (sileä-n) tie-n, tuolla puole-n.

n- tai en-loppuisia adverbeja ja partikkeleita on ylipäätään paljon (myös » § 397). Kiteytyneitä ja siten edellisiä läpinäkymättömämpiä, enimmäkseen nominivartaloisia tapauksia ovat esim. seuraavat:

(c)
hieman, ihan, ilman, kauan, liian, paljon, pian, tasan, vallan, vähän

Lisäksi on kantasanattomia mutta korrelaatillisia tapauksia kuten eilen (vrt. eilinen), ennen (vrt. ensi, entinen, entuudestaan), kohden (vrt. kohta, kohti) ja vasten (vrt. vasta).

Huom. Joitakin edellä käsitellyistä n-päätteisistä adverbeista, esim. jalan ja kahden, on nimitetty yksikön instruktiiveiksi, ja ne ilmaisevat instruktiiville tyypillisesti tapaa tai keinoa. Sama pääte ‑n on myös E- ja MA-infinitiivin instruktiivimuodossa, mutta nominien produktiivisessa taivutuksessa instruktiivi esiintyy vain monikollisena sijana. Osassa n-loppuisia adverbeja pääte ‑n toisaalta vaikuttaa vanhalta tulosijan päätteeltä, esim. kaupan ’≈ kaupattavaksi’, tarpeen ’≈ tarpeeseen’, vuokranantaja (vrt. antaa vuokralle).

Sen sijaan genetiiveiksi katsotaan intensiteettisanana tai muuten adjektiivin tai adverbin määritteenä käytettävät adjektiivien n-loppuiset muodot, esim. hurjan suuri, suomalaisen puhumaton, normaalin hitaasti. Tämä muoto toimii adjektiivin tai adverbin etumääritteenä stix-johdosta yleisemmin, mutta joissain tapauksissa n- ja stix-määrite ovat vaihtoehtoisiakin, esim. sopivan viileä ~ sopivasti viileä. (» § 677.) Komparaatiojohdoksissa määritteiden jakauma on sellainen, että genetiivi esiintyy perusasteisen sanan ja stix-johdos komparatiivin yhteydessä, esim. huomattavan pieni – huomattavasti pienempi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot