Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > paha-sti, kahde-sti > § 373 sti-adverbien rakenne ja merkitys

§ 373 sti-adverbien rakenne ja merkitys

Johdin ‑stix liittyy yleisimmin adjektiiveihin. Lisäksi se voi liittyä affektiseen substantiiviin (voimasanaan) tai lukusanaan. Kantana on (heikko) vokaalivartalo. Sanatyyppi on rajageminaatiollinen (» § 34). stix-johdokset ovat produktiivisin ja yleisin adverbijohdostyyppi. Tyypistä esiintyy runsaat 2 000 sanakirjalekseemiä.

 
epäsuorasti, hienovaraisesti, huonosti, iisisti, innostuneesti, kuumasti, mielenosoituksellisesti, myöntävästi, normaalisti, orjallisesti, painokkaasti, selvästi, siivosti, yksimielisesti

stix-adverbit ovat lauseessa tyypillisesti tavan (laulaa kauniisti; parantumattomasti sairas), määrän tai intensiteetin (käydä useasti) tai kommenttiadverbiaalina: Oletteko mahdollisesti käynyt siellä? (k).

Vaikka stix-adverbi on periaatteessa muodostettavissa kaikista adjektiiveista, johtamista rajoittaa käytännössä se, että kaikki adjektiivit eivät merkityksensä puolesta sovi ilmaisemaan tapaa tai määrää. Tällaisia ovat esim. väriä, ikää, muotoa tai kokoa ilmaisevat adjektiivit, jotka perusluonteisessa ei-metaforisessa käytössään ilmaisevat pysyvää, inherenttiä ominaisuutta: ?sinisesti, ?vanhasti, *kolmivuotiaasti, *kuusikulmaisesti, ?kaikenkokoisesti. Johtaminen ei käy myöskään proadjektiiveista eikä yksilöivistä adjektiiveista: *sellaisesti, *ensimmäisesti, *ainoasti, ?ihanimmasti (tyypistä ihanimmin » § 375).

stix-adverbeja voidaan sen sijaan johtaa adjektiiveista, jotka ovat yleisemmin kuvailevia (a) tai kategorioivia, esim. kantasanan kuvaamaan alaan kuuluvuutta ilmaisevia llinen-adjektiiveja (b). Myös ainesanasta johdettu inen-adjektiivi on mahdollinen kanta stix-adverbille, usein metaforisesti käytettynä (c). Lisäksi johtaminen käy päinsä osasta suhteutusadjektiiveja (» § 270, 613, 671) täydennyksineen tai määriteosineen (d).

(a)
Pirren valitsema naispappi puhui isästä herkästi ja kauniisti. (k) | Metsiä ei enää käytetä niin monipuolisesti ja intensiivisesti kuin aiemmin, – –. (a)
(b)
Valtakunta jaettiin hallinnollisesti kreivikuntiin. (a) | Laitoksen tutkimusprojektit ovat olleet taloudellisesti kannattavia. (a)
(c)
Yleensä nenä vuotaa vetisesti, – –. (E) | Hän katsoi minua samettisesti – –. (k)
(d)
– – kone laskeutui aikataulun mukaisesti kello 9.15. (l) | Näin menetellessään virkamiehet toimivat tahallaan liikennevaliokunnan ja eduskunnan selkeän tahdon vastaisesti. (a) | Ajan tukholmalais- ja helsinkiläismiljööt on [elokuvassa] tavoitettu oikeantuntuisesti. (l)

stix-adverbien partisiippikantoina esiintyy lähinnä adjektiiviksi leksikaalistuneita, yleisimmin VA- ja kieltopartisiippeja, esim. sopivasti, nähtävästi, onnistuneesti, rajoitetusti, näkymättömästi, sopimattomasti. Toisaalta etenkin VA-partisiippi voi toimia stix-adverbin kantana myös leksikaalistumattomana ja täydennyksineen (» § 671):

(e)
uutta luovasti (E) | kaihoisaa hymyä nostattavasti (a) | Wigwamin esikoisalbumin yhteen niitatut pahvit mieleen tuovasti (l)

Vain marginaalisesti stix-adverbin kantana toimii komparaatioadjektiivi, esim. isommasti, nöyrimmästi; näiden sijalla ovat käytössä mmin-loppuiset muodot: isommin, nöyrimmin (» § 375).

Huom. Adjektiivi- ja partisiippikantaiset stix-johdokset on voitu muodostuksensa produktiivisuuden ja kantasanan valenssin säilymisen vuoksi katsoa myös taivutusmuodoiksi (Tuomikoski 1973a; rajankäyntiä » § 62, 1265).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot