Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > kirje-itse, ohi-tse > § 385 itse-adverbit eli prolatiivi

§ 385 itse-adverbit eli prolatiivi

Johtimen ‑(i)tsex sisältävät adverbit ja adpositiot ilmaisevat toiminnan väylää tai reittiä (» § 984, 648), usein myös välinettä, keinoa tai tapaa. Näistä johdoksista käytetty nimitys prolatiivi viittaa jonkin kautta kulkemiseen. (i)tsex-adverbit ovat tietyissä semanttisissa rajoissa produktiivinen, taivutusmainen muototyyppi (» § 1265), johon kuuluu 60–70 sanakirjalekseemiä; niistä noin puolet on teitse-loppuisia yhdyssanoja, esim. maanteitse, neuvotteluteitse. (i)tsex-adverbit ovat rajageminaatiollinen muototyyppi (» § 34).

(i)tsex-johdoksen kantana on substantiivi tai muu nominivartalo. Johdin liittyy yleensä monikkovartaloon (jolloin i luetaan samalla monikon tunnukseksi ja adverbinjohtimen osaksi; ma-i=tse, ves-i=tse); tällainen astevaihtelun alainen kantavartalo on heikkoasteinen (editse), paitsi jos sanavartalo loppuu pitkään vokaaliin (päätteitse < päättee-). i-vartaloiden tapauksessa muodostus käy myös yksikkövartalosta tai vain siitä, esim. faksitse (~ fakseitse), kaapelitse (~ kaapeleitse), postitse.

Substantiivikantaisen (i)tsex-johdoksen kantasana ilmaisee väylän, jota kautta tai myöten verbin ilmaisema tekeminen – konkreettisimmassa tapauksessa kulkeminen tai liikkuminen – tapahtuu. Tässä itsex-johtimen merkityssisältö on siten ’(jotakin) pitkin, myöten, kautta’.

(a)
maitse ’maata myöten, pitkin, maareittiä’ | postitse ’postin kautta, välityksellä’ | kiertoteitse ’kiertotietä, kiertotien kautta’
 
Ydinvoimalan ilmoitetaan vahvistaneen turvallisuusmiehitystä, joka valvoo ydinvoimalaa ilmateitse, meritse ja maitse lähestyviä. (l) | Hälytyskeskuspäivystäjä välittää hälytystehtävän Kaustisen poliisipartioille radioitse. (E) | – – bakteerit pääsevät veritse munuaisiin – –. (A)

teitse-loppuisessa yhdyssanassa väylän voi ilmaista myös pelkkä määriteosa, esim. vesiteitse ’vettä myöten’, valitusteitse ’valituksen kautta, avulla’.

Väylää ilmaisevaan (i)tsex-johdokseen sisältyy usein samalla sekä välineen että keinon tai tavan merkitys, esim. puhelimitse ’puhelimen välityksellä, avulla’, sähköpostitse, sopimusteitse, sanoitse. Tämä merkityssävy on sitä selvempi mitä abstraktimpi johdos on merkitykseltään. Välineen ilmaisuna esiintyy myös adessiivi: puhelimella, sanoilla (» § 990).

Uusia (i)tsex-johdoksia syntyy varsinkin viestinten nimityksistä (b) mutta muutenkin (c), kunhan tulkinta kulkuväyläksi tai keinoksi on mahdollinen.

(b)
e-mailitse, kännyköitse, (inter)netitse, päätteitse, telekopioitse, verkoitse, videoitse (E)
(c)
Sinä puhuit runoitse. (K) | Ideat ilmenevät analogioitse. (L) | Suomalaiset mieltävät vanhempaa historiaa suuressa määrin linnoitse. (L) | Nykyisten pari-kolmekymppisten maailmankuvaa on silti ehditty hahmottaa elokuvitse. (l) | tilata tv-myynnitse interaktiivisia konvehteja (L)

Vaikka substantiivikantaiset (i)tsex-johdokset ovat produktiivisuudessaan taivutusmuotomaisia, ne eivät saa kongruoivaa, prolatiivimuotoista määritettä (*nopeitse kirjeitse, *myrskyisitse meritse). Satunnaisesti (i)tsex-adverbi voi kuitenkin saada substantiivin tavoin genetiivimääritteen ja toimia siten NP:n edussanana: Filosofian historiaa huipputasolla Sokrateesta Marxiin Esa Saarisen silmälaseitse (L).

Muutamat (i)tsex-johdokset ovat adpositioita, yleensä postpositioita. Niillä ei tavallisesti ole substantiivikantaa.

(d)
alitse, lävitse, ohitse, päällitse, sivuitse, taitse, välitse
 
– – polku kiersi pensaiden editse ja jatkui saunalle. (k) | neljän kilometrin tempo[pyöräily] Kristiinankaupungin vanhojen puutalokortteleiden lomitse (sl) | Samassa Panu ryntäsi hänen ohitseen keskilattialle. (k) | – Kun kaikki ovat valinneet, varustamo tarjoaa lasillisen laivarommia, kapteeni kuulutti äänten ylitse. (k) | Lokakuuhun mennessä rakennetaan uusi tieyhteys nykyisen tien länsipuolitse. (l)

Osalla on tsex-ainekseton synonyyminen variantti: alitse ~ ali, lävitse ~ läpi, ohitse ~ ohi, sivuitse ~ sivu, ylitse ~ yli. Vain tsex-aineksiseen varianttiin voi liittyä adposition täydennystä edustava possessiivisuffiksi (ohitseni ~ *ohini).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot