Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Muut verbialkuiset direktiivit > Kysymyslause direktiivinä > § 1661 Odotatko vähän, saako tulla, eiköhän lähdetä

§ 1661 Odotatko vähän, saako tulla, eiköhän lähdetä

Interrogatiivi- eli kysymyslause, jonka verbi on indikatiivin preesensin 2. persoonassa tai passiivimuodossa, on vakiintunut merkitsemään kehotusta tai pyyntöä. Direktiivisiksi tulkittavista lausumista tyypillisesti puuttuu ilmisubjekti toisin kuin aidoista kysymyksistä; tämä ero ei puhutussa kielessä ole ehdoton. Meneillään olevan toiminnan tyyppi sekä lausuman leksikaalinen sisältö tukevat ilmauksen tulkintaa direktiiviksi.

 
Odotatko vähän. vrt. Odotatko sinä bussia? | Mennäänkö jo sisälle. vrt. Mennäänkö me jo sisälle?
 
Sanotko niin kovaa, että kaikki kuulee. (P; Keravuori 1988) | Annatko mulle sen isomman kauhan. (P) | Tuutteko tuohon pitkällenne. (P) | Puristatko mua käsistä, ja nousetko seisomaan sitten. (P; Sorjonen 2001a) | Istutteko vielä paikoillanne, otetaan vielä vähän kuuntelukuvia. (P) | Tuak sää patjan tullesas. – Joo mää tuon. (P; Keskitalo 1999: 76)

Kysymyslause, jossa on saada-verbin yksikön 1. persoonan muoto tai modaaliselle saada-verbille yleinen nollapersoona, tulkitaan myös pyynnöksi:

 
Saanko kysymyksen (tv) | Hyvä rouva ja hyvät herrat, saanko pyytää hetken hiljaisuutta (TV) | Saako istua, mies kysyi. (k) | Saako tästä ottaa jo? (P)

Interrogatiivimuotoisen direktiivin mahdollinen tulkinta kohteliaaksi on seurausta sen kysyvästä merkityksestä, verbialkuinen vaihtoehtokysymyshän mahdollistaa joko myöntävän tai kieltävän vastauksen (» § 1689). On tilanteita, joissa pyynnöstä kieltäytyminen ei käytännössä kuitenkaan tule kyseeseen, kuten esim. lääkärin esittäessä potilaalle kehotuksen Pidättekö päätä käännettynä oikealle. Tällöin interrogatiivimuotoiseen lausumaan sisältyy vastaanottajan vaivannäön huomioon ottamisen implikaatio. Kun pyyntö ei vaadi puhuteltavalta vastaavanlaista ponnistusta, se esitetäänkin imperatiivimuotoisena: Sanokaa ~ ?Sanotteko ”aa”. Toisaalta on kiteytyneitä interrogatiivimuotoisia tiuskaisuja, joihin ei liity vaivannäön huomioon ottamisen implikaatiota: Menetkös siitä; Oletkos kunnolla.

Kun kielteinen kysymyslause esitetään ehdotuksena tai kehotuksena, kieltoverbiin liittyy kysymyspartikkelin jälkeen vielä asiaintilan tuttuutta merkitsevä liitepartikkeli -hAn.

 
Eiköhän oteta vielä toiset. | Eiköhän mennä nukkumaan kaikki, Ahola sanoi – –. (k) | Toi on pudonnut jo monesti. – Eiköhän me Matti ruveta lähtemään että noi hurjat rauhoittuu. (E) | Eiköhän tehdä niin että mennään reilusti tuohon keskimmäiseen kysäisemään, Harjunpää sanoi. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot