Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Direktiivit ja partikkelit > Liitepartikkelit direktiiveissä > § 1673 Älähän hermostu, tulekin ajoissa

§ 1673 Älähän hermostu, tulekin ajoissa

Partikkeli -hAn on tyypillinen direktiiveissä sosiaalisesti samanarvoisten kesken tai sosiaalisesti ylemmän puhuessa alemmalleen. Partikkeli tuo lausumaan muistutuksen lisäsävyn, millä voi olla kehotusta lieventävä vaikutus: puhuja ikään kuin muistuttaa vastaanottajaa sellaisesta asiaintilasta, minkä tämä muutenkin tietää, tai toiminnosta, jonka tämä joutuu tekemään. Partikkeli -hAn liittyy vain 2. persoonaan kohdistuviin direktiiveihin (a). Sellainen passiivimuodolla ilmaistu monikon 1. persoona, johon liittyy -hAn, on tietyissä konteksteissa tulkittavissa ehdotukseksi tai vetoavaksi pyynnöksi (b).

(a)
Pidähän mielessä, että olen sinun äitisi. | Älähän nyt hermostu ~ hulluja puhu. | Antakaahan olla. | Kuulkaahan nyt, tohtori. En minä halua todistaa teitä syylliseksi, jos ette sitä ole. (k) | Lääkäri ottaa silmälasit päästään. Älkäähän nyt, lääkäri hiukan kumartuu Meerin puoleen. (k) | ”Menkäähän Peltonen ja hoitakaa tehtävänne”, – –. (k)
(b)
Kun tuntuu että puheenaiheet alkavat loppua, äiti sanoo että voidaanhan sitten lähteä sinne kauppaan. (k) | Voidaanhan me kysyä sitä, missä tämä rouva oli silloin kun Heikki Huurre kuoli, Karvinen sanoi. (k) | – – ne lompsottivat letit hapsottaen portaat alas ja nyppivät sormillaan hänen leukaansa, kunnes hän heräsi. – – Äiti päästäänhän me. (k)

Verbiin liittyessään partikkeli -kin tuo lauseeseen odotuksenmukaisuuden implikaation (» § 842): se kytkee lauseen johonkin aiempaan tilanteeseen, jossa asia on ollut esillä. Kun verbi on imperatiivimuotoinen, liitepartikkeli tuo lausumaan jyrkentävän lisämerkityksen: ilmaus implikoi asiasta puhutun aiemmin tai asian olevan ylipäänsä odotuksenmukainen (c). Toisaalta -kin voi ilmaista puhujan äkillistä mielenmuutosta suhteessa siihen, mitä on aiemmin sovittu; merkitys on ’sittenkin’. Tällöin myös passiivimuotoinen monikon 1. persoona on mahdollinen (d).

(c)
Tulekin ~ Muistakin tulla ajoissa. | Ostakin tarpeeksi iso kinkku. | Katsokaakin, ettette jää kiinni. | Ja tulekin pian tai autosi katoaa lopullisesti, – –. (E)
(d)
Pojat – pitäkääkin vielä pintanne, niin minä hommaan teidät heti sairaalaan. (k) | Sovitaan, että puhutaankin tästä eteenpäin Orvosta eikä Okista. (k) | ”Hei, otakin minusta erilainen syntymäpäiväkuva. Niitä tavallisia äijien naamoja teillä on aina lehti täynnä”, – –. (l)

Kun -kAAn liittyy kielteiseen lausumaan, se ei voi kiinnittyä itse kieltoverbiin, vaan ainoastaan pääverbiin. Lausuman tulkinta toimii samoilla ehdoin kuin vastaavan myönteisenkin: se voi olla joko jyrkkä määräys tai osoitus puhujan mielen muutoksesta.

(e)
Älä tulekaan vielä viideltä vaan vasta kuudelta. | Älkää luulkokaan, että minulla on mitään kunnollista ajatusta seuraavan parin kuukauden aikana. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot