Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Paikallissijat ajanilmauksissa > § 1250 Tulosijat: tiistaihin, lauantaille, 30-vuotiaaksi

§ 1250 Tulosijat: tiistaihin, lauantaille, 30-vuotiaaksi

Temporaalisissa ilmauksissa tulosijat esiintyvät enimmäkseen varsinaisessa tulosijaisessa merkityksessään. Ajankohtaa, johon tapahtuma siirtyy tai osuu, ilmaistaan tavallisimmin illatiivilla, mutta myös allatiivilla ja translatiivilla.

 
Jutun käsittely siirrettiin tiistaihin – –. (l) | Vantaan käräjäoikeus lykkäsi perjantaina asian käsittelyä joulukuun 11:nteen päivään – –. (l) | Tänä vuonna joulupäivä ja uudenvuodenpäivä sattuvat maanantaille, – –. (l) | Tänä vuonna autoton päivä osuu maanantaiksi. (E)

Translatiivia käytetään aiempaan tai myöhempään suhteuttavissa ilmauksissa: siirtää aikaisemmaksi ~ tuonnemmaksi.

Kun puhutaan jotakin varten sovitusta tai ennustettavasta ajankohdasta, joka on pitempikestoinen kuin kellonajan ilmaisema, vain translatiivi ja allatiivi ovat tavallisia:

(a)
– – perjantaiksi on luvattu sadekuuroja – –. (l) | – – lauantaiks oltiin sovittu poikien korttipeli-ilta (p) | Sääennuste lupaa hyvää myös sunnuntaille – –. (l) | Rauhanneuvotteluja oli alun perin kaavailtu lauantaille, – –. (l) | *Ennuste lupaa hyvää sunnuntaihin. | Kyllä sitä kokousta oli suunniteltu perjantaihin, mutta se ei sopinut Matille.

Illatiivi ja allatiivi ilmaisevat tilanteen päättymisen ajankohtaa (b) ja translatiivi taas aikaa, jonka tilanteen esitetään kestävän (c) (» § 1517).

(b)
Projekti kestää vuoden 2000 toukokuuhun. (L) | Juhlaan liittyvä kampanja kestää toukokuulle, – –. (L) | Nykynäkymillä malmivarat riittävät vuoden 1997 kevääseen, – –. (l) ~ ensi vuosituhannelle (asti)
(c)
Primatel lomauttaa kahdeksi viikoksi lähes koko henkilöstönsä. (E) | – – jääkiekkoilun maailmanmestaruus sai Suomen sekaisin koko kesäksi. (l)

Silloin kun on puhe siitä, että tilanne alkaa tai jokin tuote tms. on valmis käytettäväksi tietystä ajankohdasta alkaen, käytetään tavallisesti translatiivia:

(d)
Lauantaiksi ilmestyy painosta uunituore – – opas. (l) | Meillä on ollut tapana siivota se vapuksi. (L) | Lapin tulvahuippua odotetaan ensi viikoksi. (E) | me nähään siis, siis me mennään kuudeks sinne. (p)

Illatiivisijainen ilmaus vaatisi postposition mennessä: ilmestyy lauantaihin mennessä.

Kun kysymys on ikävuosia koskevasta takarajasta, mahdollinen on vain translatiivi (tai ilmaustyyppi 30 vuoden ikään):

(e)
Haluan elää 95-vuotiaaksi. (E) | lapsen hankkimisen lykkääminen 30-vuotiaaksi (A)

Illatiivi esiintyy lisäksi likimääräistä aikaa tarkoittavissa aika-sanan sisältävissä ilmauksissa (f) sekä ilmaisemassa aikaa, jona jotakin ei ole tapahtunut (g).

(f)
Mihin aikaan syömme? (k) | – – he kävivät talvisaikaan hyvin satunnaisesti mökillään. (k) | Samaan aikaan espanjalaisryhmät esiintyivät ulkomailla ansaitakseen elantonsa. (l)
(g)
Avustuskuljetuksia ei ole päässyt piiritettyyn kaupunkiin yli kahteen viikkoon. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot