Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Moniosaiset numeraali-ilmaukset > Murto- ja desimaaliluvut > § 781 Puolitoista, kaksi ja puoli

§ 781 Puolitoista, kaksi ja puoli

Murtolukuilmauksia on kahta tyyppiä, numeraalin tapaan käyttäytyviä kuten puoli (» § 778) ja puolitoista sekä kokonaisuuden elatiivirakenteessa esiintyviä kuten neljännes, neljäsosa.

Numeraaleihin kuuluvat puolen ja puolentoista lisäksi ilmaukset, joissa puoli liittyy kokonaislukuun ja-sanan välityksellä. Ne saavat nominatiivissa partitiivimuotoisen substantiivilausekkeen (a) ja kongruoivat muissa sijoissa substantiivin kanssa (b). Niillä ei myöskään ole totaaliobjektin n-päätettä.

(a)
Jyväskylän Talveen ryhmä sai kutsun puolitoista kuukautta sitten. (l) | Pirkan Hiihtoon on aikaa kaksi ja puoli kuukautta. (l)
(b)
Itämeren halleja ja norppia saa pyytää puolentoista kuukauden ajan keväisin ja syksyisin. (l) | Sieltä litran sai kolmella ja puolella markalla. (l)

Sanat puoli, puolitoista ja tyyppi kaksi ja puoli liittyvät myös kymmenkantaisiin lukuihin samaan tapaan kuin muut numeraalit yhdysnumeraaleja muodostettaessa (» § 780): puolitoista tuhatta vrt. kaksi tuhatta.

(c)
Kaukolämpö maksoi puolitoista miljoonaa. – –. Sähkö ja teleliikennekin veivät kolme ja puoli miljoonaa markkaa. (l) | Rattijuoppoja kärähti kolme vuotta sitten 1655, mutta 1995 päästiin alle puolentoista tuhannen. (l) | Alueelta saadaan juomavettä puolelle miljoonalle kalifornialaiselle. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot