Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Määräisyyden osoittaminen > Määräisyyden ja epämääräisyyden osoittaminen tarkenteilla > Tunnistettavuutta ja määräisyyttä osoittavat tarkenteet > § 1415 Ainutkertaisuutta osoittava se

§ 1415 Ainutkertaisuutta osoittava se

Tarkenne se voi liittyä NP:hen myös pelkästään tarkoitteen ainutkertaisuuden osoittamiseksi. Tällaista esiintyy etenkin olla-verbillisissä lauseissa, kun NP:ssä on määritteenä superlatiivi- tai muu yksilöivä adjektiivi kuten ainoa, ensimmäinen, joskus komparatiiviadjektiivikin. NP voi olla predikatiivi- (a) tai omistuslauseessa (b).

(a)
Tupakointi on se kaikkein pahin ympäristöhaitta. (L) | Katjan tarina ei ole niitä herttaisimpia (l) [otsikko] | Miten pakolaisten ja suomalaisten kulttuurit saadaan kohtaamaan toisensa? – Tää onkin ydinkysymys. Työelämä on se luonnollisin tapa saada kosketus suomalaisiin ja yhteiskuntaan. (L) | [Veljeä] sanottiin vaaralliseksi poliisivaltion profeetaksi, joka kiihotti natseja kansanmurhaan. ¶ Itse asiassa sisko oli se vaarallisempi osapuoli. (L)
(b)
Sponsorit ovat tiukassa. Jos sellaisia löytyy, on molempia osapuolia tyydyttävä yhteistyön muoto löydettävä. Vapaaehtoistyöllä on edelleenkin se merkittävin osuus meidänkin tapahtumassamme. (l)

Predikatiivissa voi olla myös yhteiseen tietoon vetoava se- tai ne-tarkenne (c). Raja tapauksiin (a – x) ei ole aina selvä.

(c)
Osa oppilaista jää odottamaan tien varteen seuraavaa bussivuoroa, jonka jatkoyhteydet eivät olekaan ne opitut. (L) | Klassisessa musiikissa levytys on usein muusikoille se välttämätön rääkki ja välivaihe, jonka jälkeen ne parhaat konserttiesitykset koetaan. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot