Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Komparatiivi > Komparatiivijohdoksen määritteet > § 638 Paljon enemmän, puolet kalliimpi, monta kertaa isompi

§ 638 Paljon enemmän, puolet kalliimpi, monta kertaa isompi

Sitä, missä määrin vertailtavat eroavat puheena olevan ominaisuuden suhteen toisistaan, ilmaistaan paljon-tyyppisillä kvanttoriadverbeilla (a) (» § 657658). Jos komparatiivijohdokseen liittyy vertailukohdan ilmauksena partitiivilauseke, adverbi sijaitsee joko partitiivilausekkeen jäljessä, jolloin se toimii seuraavan komparatiivijohdoksen määritteenä (b), taikka edellä, jolloin se määrittää rakenteellisesti vertauskohdan ilmauksen ja komparatiivijohdoksen muodostamaa kokonaisuutta mutta sisällöllisesti komparatiivijohdosta (c).

(a)
Ja silti Ranskasta on Englantiin tolkun paljon lyhyempi matka kuin Hollolasta Öllölään. (k) | Keisarileikkauksia tehdään synnyttäjille huomattavasti useammin kuin todellinen tarve olisi, – –. (l)
(b)
Tietysti BMW on muilta osin Alfaa paljon kehittyneempi tuote. (l) | Jokainen levy oli myynyt edeltäjäänsä hieman paremmin – –. (E) | Pojat valvoivat näin myöhään tyttöjä selvästi yleisemmin. (A)
(c)
Puhdasoppinen vesipalloilija naureskelee koko keinotekoiselle uppopallolle, joka keksittiin vasta paljon vesipalloa myöhemmin. (l) | tuntuvasti Yhdysvaltain lain mukaista minimiä pienempää palkkaa (l)

Verrattavien eron suuruutta ilmaistaan lisäksi numeerisen tai muun mittailmauksen (d) tai suhteellisen osuuden ilmauksen (e) sisältävillä määritteillä. Jälkimmäisiä ovat mm. murtoluvun sisältävät ilmaukset, sanat puolta ja puolet sekä sellaiset ilmaukset kuin monta kertaa tai monin verroin.

(d)
Summa on toista tonnia alempi kuin täkäläisen kansanedustajan minimiansio ja yli kymppitonnin pienempi kuin suurin Norjassa istuntokauden ajalta maksettava summa. (l) | Häntä epäiltiin vuotta aiemmin liiallisen lainamateriaalin käytöstä. (l)
(e)
– – [kuolleisuus] on nyt kolmannesta pienempi kuin 60-luvun lopulla. (l) | Uusi moottori kuluttaa vanhoihin verrattuna jopa kolmanneksen vähemmän polttoainetta. (l) | Yksinkertaisen huopakatetun mallin saa puolta halvemmalla. (l) | Barbien saksalainen kopio on Steffi, joka on yhtä ihana kuin Barbie mutta puolet halvempi. (l) | – – mehiläiset purevat uhria kymmenen kertaa todennäköisemmin kuin eurooppalaiset serkkunsa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot