Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Polaariset ellipsit > Myönteinen alkuosa, kielteinen jälkiosa > § 1190 Toiset viihtyvät koulussa ja toiset eivät

§ 1190 Toiset viihtyvät koulussa ja toiset eivät

Yhdysrakenteessa on tavallista, että jälkijaksossa ei toisteta lauseille yhteistä liittomuodon pääverbiä. Tyypillistä tällainen on erityisesti myönteisen ja kielteisen jakson liitoksissa. Lauseet muodostavat polaarisia pareja.

Yksi polaarisen ellipsin tyyppi on sellainen, jossa ensimmäinen lause on myöntömuotoinen ja jälkiosassa on kieltoverbi, mutta sen pääverbi – mahdollisesti täydennyksineenkin – puuttuu. Ilmauksessa asetetaan vastakkain kaksi entiteettiä tai asiaintilaa. Jälkijaksossa ilmipanematon osa voi olla koko ensimmäisen lauseen verbistä alkava jakso tai jokin sen osa. Yleistä tällainen on rinnasteisessa lauseessa, harvinaista adverbiaalilauseissa, joista sitä esiintyy ainakin vaikka-lauseissa.

 
    Yhteinen jakso  
Toiset   viihtyvät hallinnoinnissa  
toiset eivät. (l)    
Koneista   puhutaan mutta
kirjoista ei.    
Joskus   kirjoitin paljon ja
joskus taas en.    
 
Tutkimuksissa joudutaan rakentamaan olettamuksia. Osa niistä pitää ja osa ei . (l) [ = pidä] | Nyt minä tein 28 eikä Eki yhtään, – –. (l) | Eriävät näkemykset johtuvat osin jäsenistön erilaisista intresseistä, mutta eivät yksin niistä. (l) | On jopa sanottu, että Suomessa on vesiä muttei vettä. (A) | Casse oli kysellyt, että minkä takia Niskanen on sinivalkoinen, mutta hän, Casimir ei , – –. (l) | En vain tiedä, olemmeko karkuteillä vai emme . (k)

Näin kontrastoitaessa voidaan jättää toistamatta myös verbiä edeltävä täydennys:

 
Heillä oli tyttäriä mutta [ = heillä] ei [ = ollut] poikia – –. (l) | – – pitäisikö pomolle sanoa, että sillä on ruoanmuru suupielessä, vai eikö pitäisi sanoa, että [ = sillä] on [ = ruoanmuru suupielessä]. (k)

Tällaisiin useamman elliptisen kohdan sisältäviin lauseisiin pätevät samat rajoitukset kuin yhdenkin sisältäviin: elliptisten jaksojen on oltava tulkittavissa vierekkäisen paralleelisen lauseen avulla.

Huom. Oma kiteytynyt tyyppinsä on disjunktiivinen ilmaus tai sitten ei (» § 1098): Alkoholiperheen lapselle voi aikuisena tulla alkoholiongelmia – tai sitten ei (l); – – nuoret joko pitävät musiikista tai sitten eivät, – – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot