Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adjektiivit > § 1588 Mahdollinen, varma: käyttöyhteyksiä

§ 1588 Mahdollinen, varma: käyttöyhteyksiä

Modaalisilla adjektiiveilla kuten varma, mahdollinen, ilmeinen, selvä on lauseessa useita vaihtoehtoisia syntaktisia asemia:

  • -minen ~ ‑U on mahdollista
  • on mahdollista, että
  • se on mahdollista
  • (minun) on mahdollista + A-infinitiivi
  • mahdollinen + substantiivi

Nämä adjektiivit ilmaisevat episteemistä tai dynaamista mahdollisuutta; genetiivisubjektillisessa konstruktiossa x:n on mahdollista kyse on aina dynaamisesta mahdollisuudesta.

Modaalinen adjektiivi sijoittuu ensinnäkin predikatiiviksi lauseeseen, jonka subjektin edussanana on verbikantainen substantiivi (a) tai että-lause (b). Vaihtoehtoisesti adjektiivi voi sijaita lisäyksenä olevassa jälkilauseessa (c).

(a)
Pientenkin suomalaisyritysten pääsy Mondin projekteihin on mahdollista paljolti yhden miehen ansiosta. (l) | Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi on todennäköistä mutta ei vielä ihan varmaa. (l)
(b)
On selvää, että ajatusleikki tällaisella muutoksella ei ole realistista. Mahdollista sen sijaan on, että autokannan ikääntyminen pysäytetään. (l) | Varmaa kuitenkin on, että Finnairin ja SAS:n välit on jossakin vaiheessa selvitettävä perinpohjin. (l) | On ilmeistä että Suomessakin yhteiskunta tukee autoilua vuosittain useilla miljardeilla. (l)
(c)
Rahamiehet ja pääomat pakenisivat, se on selvää. (k) | Saan vielä katua hyvyyttäni, se on varma se. (k) | Niilo ei haluaisi tulla alas, mutta tulee tietysti, tottakai, se on selvä. (k)

Modaalisuutta voidaan ilmaista myös NP:ssä: modaaliset adjektiivit esiintyvät niin verbikantaisen kuin konkreettismerkityksisenkin substantiivin määritteenä (d):

(d)
Todennäköinen rangaistus solvauksesta on sakkorangaistus. (l) | Toinen osaottelu pelataan lauantaina Porissa ja mahdollinen kolmas peli sunnuntaina Tampereella. (l) | Moottoripyörien ilmestyminen liikenteeseen on varma kevään merkki. (l) | Laissa toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on hakijan vakavaraisuus ja ilmeinen kyky säännölliseen postitoimintaan. (l)

Predikatiivina oleva modaalinen adjektiivi varma voi myös luonnehtia ihmistarkoitteista subjektia, jolla osoitetaan, kenen käsityksestä on kyse. Että-lause on tällöin adverbiaalina (e).

(e)
Minä olen varma siitä, että tämä luottamuslauseäänestys on nyt hoidettu – –. (l) | – – mutta olen varma ettei työtä tule. (l)

Modaalisilla adjektiiveilla samoin kuin adjektiivikantaisilla modaalisilla adverbeilla ilmaistavaa varmuuden astetta voi modifioida astemääritteillä, esim. jokseenkin ~ melko ~ hyvin varmaa jne. (f). Eri vertailuasteet puolestaan suhteuttavat arvion jostakin vertailun kohteena olevasta tilanteesta esitettyyn (g). Superlatiivin tapauksessa ne vahvistavat arvelun todennäköisyyttä.

(f)
On jokseenkin varmaa että tämän vuoden voitosta metsäyhtiöt jakavat osinkoa vähintään neljänneksen. (l) | Suomalaisilta meni melko varma EM-titteli tänä syksynä sivu suun, – –. (l) | Ulkoasianvaliokunnan mietintö saa varsin todennäköisesti taakseen enemmistön. (l)
(g)
Luultavinta on, että tähänastiset kannattajat ja vastustajat ovat jo kantansa naulanneet eivätkä niitä muuta – –. (l) | Hänen suhteensa tiedon vastaanottajaan on mitä ilmeisimmin mestari–oppipoika ‑asetelma. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot