Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Yleistä > § 1601 Modaalisten adverbien ja partikkelien piirteet ja yleisyys

§ 1601 Modaalisten adverbien ja partikkelien piirteet ja yleisyys

Modaaliset adverbit ja partikkelit ilmaisevat puhujan käsityksiä lauseen ilmaiseman proposition varmuusasteesta tai todenperäisyydestä. Useimmat niistä ilmaisevat eriasteista episteemistä todennäköisyyttä. Jotkut ovat merkitykseltään enemmän tai vähemmän evidentiaalisia eli osoittavat, millä tavalla puhuja on saanut haltuunsa väitteensä tiedot. Deonttista sen enempää kuin dynaamistakaan modaalisuutta ei adverbeilla tai partikkeleilla ilmaista.

Modaalisissa adverbeissa on paljon leksikaalistuneita adjektiivin (todennäköisesti; ilmeisen vakava, ehdottoman tyylikäs) tai verbin taivutusmuotoja tai johdoksia (epäilemättä, välttämättä). Modaalisanat ovat lauseessa kommenttiadverbiaaleina ja sijaitsevat tyypillisesti finiittiverbin jäljessä, jonkin verran myös lauseen alussa:

Modaalisia adverbeja ja partikkeleita

 
mahdollisesti, välttämättä, tietysti, tietenkin ~ tietenkään;
eittämättä, epäilemättä, kieltämättä,

taatusti, takuulla, tasan, ehdottomasti,

aivan ilmeisesti, selvästi, varmasti, tottakai,

kai, kaiketi, ehkä, kenties, kukaties, varmaan, vissiin, tokko;

todennäköisesti, mitä todennäköisimmin;

kyllä, toki, kyllä kai, tottapa, tuskin; muka
 
arvatenkin, varmaan(kin/kaan),
kuulemma, näemmä, nähtävästi, näköjään; oletettavasti,

luultavasti, otaksuttavasti, tiemmä, tiettävästi, toivottavasti
 
Kunnanhallitus ei tietenkään halua estää yrityksen hanketta. (l) | Tuli sai todennäköisesti alkunsa pikkupoikien leikkipaikalta. (l) | Tuota on ehkä vaikea uskoa, mutta se on luultavasti totta. (l) | Kai tässä pitää laittaa viranomaiset asialle. (l) | Ilmeisesti lähdettiin vähän syyhyttä saunaan. (l) | Kiistämättä Linna on nyt päivän henkilö. (l)

Raja modaalipartikkelien ja modaalisten adverbien välillä on epämääräinen. Syntaktisten kriteerien nojalla selviä adverbeja ovat sellaiset, jotka voivat saada määritteen, vrt. hyvin todennäköisesti, mutta *melko kai, *sangen muka. Partikkelit ovat paitsi taipumattomia myös useimmiten yksimorfeemisia. Funktioltaan adverbit ja partikkelit ovat kuitenkin hyvin samanlaiset (» § 667). Lausumapartikkeleista liitepartikkelillinen jospa on itse modaalinen, se ilmaisee episteemistä arvioita:

 
– – epäilisin enemmän toista urosta syylliseksi. Jospa se on haukannut kaveria hännästä. (E) ’ehkä se on haukannut’

Huom. Pistokoe Parole-korpukseen osoittaa, että kahdestatoista tarkasteltavaksi valitusta episteemisestä sanasta ehkä on kaikentyyppisissä teksteissä tavallisin (» taulukko 16). Puhekielisimmät kai ja varmaan ovat kaunokirjallisuudessa suositumpia kuin muissa, kun taas varmasti on tavallisin lehtiteksteissä ja ilmeisesti tietoteksteissä (ks. ryhmää Muu). Sanoma- ja aikakauslehdet ovat modaalisten adverbien käytön suhteen hyvin samankaltaisia. (Laskelmassa on otettu huomioon myös liitepartikkelin -kin/kAAn sisältävät tapaukset.)

Taulukko 16: Modaalisten adverbien ja partikkelien esiintymäyleisyyksiä
Adverbi % San. % Aik. % Kirj. % Muu
ilmeisesti 14,4 3338 13,5 538 5,5 420 23,2 574
varmaan 6,8 1573 7,3 292 11,4 865 5,5 137
tiettävästi 3,9 895 2,1 82 0,2 13 8,1 200
nähtävästi 0,4 102 0,7 27 0,7 56 0,7 17
arvattavasti 0,2 46 0,2 8 0,2 18 0,2 5
kuulemma 3,7 847 2,4 97 4,6 348 1,2 29
muka(mas) 1,7 402 1,9 75 6,4 488 1,8 44
varmasti 20,3 4704 18,1 723 10,1 767 13,4 332
kai(pa) 7,9 1826 6,9 276 24,7 1875 4,0 99
ehkä(pä) 36,4 8438 38,8 1550 31,1 2362 35,8 886
kaiketi 0,7 151 0,9 34 1,1 85 0,8 21
kenties 3,7 869 7,2 288 3,9 293 5,2 128
Yhteensä   22191   3990   7592   2472

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot