Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > Olla-verbilliset predikaatit nesessiivirakenteessa > § 1581 Rakennetyypit on tehtävä ja on pakko ~ tarpeen

§ 1581 Rakennetyypit on tehtävä ja on pakko ~ tarpeen

Lähinnä deonttista modaalisuutta ilmaiseva nesessiivirakenne toimii muottina, johon sijoittuvat paitsi välttämättömyyttä ilmaisevat modaaliverbit myös olla-verbin sisältävät modaaliset verbiliitot sekä nominaaliset predikaatit.

Rakenteeltaan nesessiiviset predikaatit ovat seuraavanlaisia: adjektiiveista ovat mukana ne, jotka tyypillisimmin esiintyvät nesessiivirakenteessa (» § 1583). Verbiliitto on tehtävä ilmaisee pakkoa tai velvoitetta tehdä jotakin (a). Passiivin VA-partisiippi saa modaalisen tulkinnan myös substantiivin määritteenä (» § 1586), mutta tällöin se voi ilmaista paitsi välttämättömyyttä myös mahdollisuutta: syötävä omena on sellainen joka täytyy syödä tai jonka voi syödä, hoidettava asia sellainen joka tulee hoitaa (» § 524).

(a)
Turvavyöt on pidettävä kiinnitettyinä koko lennon ajan. | Kokoukselle on valittava puheenjohtaja ja sihteeri. | Avaimet on palautettava klo 12:een mennessä. (A) | Jalankulkijan on käveltävä kevyen liikenteen väylällä oikeassa tai vasemmassa reunassa. (E) | – – mm. minkeillä on oltava uintimahdollisuus ja kaikilla eläimillä maapohja vuodesta 2008 lähtien. (E)

Nesessiivirakenteessa mahdollisia predikaatteja ovat myös sellaiset olla-verbin ja substantiivin muodostamat sanaliitot kuin on pakko, tarpeen, lupa, määrä, syytä ~ aihetta, aika. Näistä on pakko on dynaaminen, ulkoisen tai sisäisen pakon ilmaisin, joka on mahdollinen myös episteemisesti käytettynä, ks. (b)-ryhmän viimeistä esimerkkiä. Substantiivit lupa ja syytä ~ aihetta sekä aika ovat nesessiivirakenteessa menettäneet spesifistä ’syyn’ tai ’ajankohdan’ merkitystään (c). Harvinaisempi on olla- tai käydä-verbin ja verbikantaisen minen-johdoksen muodostama verbiliitto (d), jonka merkitys on myönteisessä lauseessa ’on pakko’, kielteisessä ’ei voi’.

(b)
Minun on pakko käydä maksamassa sähkölasku, meiltä on pantu sähköt poikki – –. (k) | Iltapäivisin olen torkahdellut ne muutamat tunnit, mitkä ihmisen on pakko vaikka ei tahtoisi. (k) | Makeat kahvilatuotteet nostavat veden kielelle – näitä on ihan pakko maistaa! (E) | Rasvaimu on hyvä menetelmä myös silloin, kun on tarpeen tehdä rasvansiirtoa kuoppaisen ihon tasoittamiseksi. (E) | – – kaiken takana on pakko olla muutakin kuin vain se minkä näkee. (k)
(c)
– – ei ihmisen ole lupa istua laiskana keskellä kirkasta päivää, – –. (k) | On lupa – jopa tärkeää – pelätä. (k) | Turhat riidat on syytä välttää, väärinymmärryksistä niitä eniten ihmisten väliin sikiää. (k) | Kun tästä tokenen, minun on syytä palata ihmisten ilmoille – –. (k) | Nyt on aika avata todellinen demarikeskustelu työstä, yrittämisestä ja työllistämisestä. (l)
(d)
Sen sijaan RAM-muistin hinta ei ole laskenut samaa tahtia kiintolevyn kanssa, joten kotimikroissa on tyytyminen 16 megatavun keskusmuistiin. (l) | Asennetta ja kurinalaisuutta urheilun harrastaja varmasti tarvitsee, sitä ei käy kiistäminen. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot