Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > Partisiipin sisältävät rakenteet > § 1585 Olla tehtävissä vs. nähtävillä, tavoittamattomissa

§ 1585 Olla tehtävissä vs. nähtävillä, tavoittamattomissa

Mahdollisuusrakenteessa voi olla lähes minkä tahansa transitiiviverbin partisiippimuoto. Tyypillisiä ovat mentaaliset verbit kuten aistia, ajatella, havaita, hyväksyä, nähdä, odottaa, saavuttamista tai tavoittamista ilmaisevat verbit kuten lukea, ottaa, saada, tavoittaa, sekä toiminnalliset verbit kuten järjestää, käyttää, lyödä, tehdä:

 
Jalkapalloilun MM-lopputurnauksen voittopokaali on ensimmäistä kertaa nähtävissä Suomessa. (L) | Täytyy ottaa se, mitä on saatavissa. (L) | – – radioamatöörien oma paikallisradioverkko on ollut maailmanlaajuisesti käytettävissä jo vuosia ennen Internetiä. (l) | Siinä vaiheessa ei ollut muuta tehtävissä kuin silmät kiinni ja menoksi. (l)

Verbin odottaa sisältävä mahdollisuusrakenne on vakiintunut episteemiseen merkitykseen:

 
Samanlainen lauhtuminen ja kylmää sisäänpäin työntävä sykäys on odotettavissa taas loppuviikosta. (l) | Ensimmäiset hypnoosisynnytykset ovat odotettavissa ensi keväänä. (l)

Sen sijaan villA-nippumorfeemi, joka myös esiintyy olla-verbin kanssa verbiliittona, ei ole samalla tavoin produktiivinen kuin varsinainen mahdollisuusrakenne. Sitä esiintyy etenkin aistihavaintoverbeistä: olla nähtävillä ~ saatavilla ~ näkyvillä ~ kuuluvilla ~ tuntuvilla ~ ulottuvilla, joista kaksi ensin mainittua sisältävät lisäksi passiivin tunnuksen; loppujen verbit ovat U-johtimisia. Nekin saavat täydennyksekseen subjektigenetiivin (postpositiomaisuudesta » § 695 huom.).

 
Kaavat ovat nähtävillä kunnanviraston palvelupisteen aulassa. (E) | Nopeat tiedonsiirtoyhteydet joka suomalaisen saatavilla 2005 – –. (E) | Huonolaatuiset huumeet useampien ulottuvilla (L) [otsikko]

Mahdollisuusrakenteella on kieltomuotoinen vastine olla -mAttOmissA, joka voi kuitenkin vastata myös villA-rakennetta (ulottuvilla ~ ulottumattomissa). Sillä on myös suuntasijan mahdollisuus:

 
Seppo Hyvärinen, jonka vaatimuksesta pato purettiin, oli torstaina kesälomalla ja tavoittamattomissa puhelimitse. (l) | Veturin ohjaamo on melko korkealla rataan verrattuna, joten mies radalla oli lähes näkymättömissä ohjaamoon. (l) | Se leviää maanalaisilla juuriversoillaan ja on pian hallitsemattomissa, jos sitä ei tyyrää. (l) | Suomen Janne Salmelta lipui kirkkain mitali toisen kerran ulottumattomiin suunnistuksen MM-kisoissa. (l)

Huom. 1. Pekkarisen (1997) yleiskielisen aineiston viisi yleisintä mahdollisuusrakenteessa esiintynyttä verbiä ovat käyttää, odottaa, saada, nähdä ja havaita, jotka kattavat 40 % tapauksista (n = 351).

Huom. 2. Merkitykseltään mahdollisuusrakenteelle läheisenä leksikaalisena modaalisuuden ilmaisukeinona voivat toimia jotkin U-johtimiset verbijohdokset (» § 340). Mahdollisia ovat tapahtumaverbit, joihin liittyy tavan tai instrumentin ilmaus ja joiden ilmaisemalla toiminnalla on inhimillinen suorittaja, esim. leipoutua helposti, sekoittua lusikalla. Vastaavan modaalisen tulkinnan voi tosin saada periaatteessa muukin intransitiivinen verbi kuin U-johdos, vrt. Ihogeeli leviää keveästi.

 
Favora ihogeeli levittyy keveästi ja imeytyy nopeasti. (L) | Verkot puhdistuvat hiivalla vesisaavissa. (L) | Kunnon pataruoka valmistuu vaatimattomista aineksista ajan kanssa. (L) | Osa uudissanoista avautuu ensi kuulemalta, mutta eivät kaikki. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot