Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kausaaliset suhteet > Kausaalisen suhteen konnektiivit: siksi, sen takia, nimittäin > § 1131 Syysuhteiden ilmaiseminen konnektiiveilla

§ 1131 Syysuhteiden ilmaiseminen konnektiiveilla

Siksi-lauseella ilmaistaan edellisessä lauseessa esitetyn asiaintilan seuraus syynä tai perusteluna: ’sen vuoksi, edellä esitetystä syystä’. Anaforisen siksi-sanan tavallisin paikka on lauseen, jopa virkkeenkin alussa; yleinen se on myös ja-liitoksissa (a). Lisäksi siksi esiintyy kataforisesti konjunktioiden kanssa: siksi että, siksi kun, siksi koska (b). Se toimii myös yksin kausaalisena adverbiaalina: – – yksi viime aikojen parhaista leffoista, vaikka siinä ei ole edes yhtään tunnettua näyttelijää, tai ehkä juuri siksi (k).

(a)
Kunnon jarru on halpa henkivakuutus, siksi kaikki luistinten valmistajat panostavat jarrujen kehittämiseen. (l) | Ravit on paitsi mielenkiintoinen harrastus, myös vaativaa urheilua. Siksi raviurheilu onkin Suomen toiseksi suosituin urheilulaji. (E) | Hän on eksynyt ja epävarma, järkkynyt, ja siksi avoin. (k)
(b)
Niitä [ennusteita] ei tehdä siksi, että tiedettäisiin varmasti, mitä huomenna tapahtuu vaan siksi, että ymmärrettäisiin, millaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja on edessä. (l) | Vaunut putosivat raiteilta ilmeisesti siksi, kun juna ajautui väärälle raiteelle ja vauhtia oli liikaa. (l) | Monet naiset sanovat, että heillä on kiloja siksi, koska ovat saaneet niin ja niin monta lasta. Mutta ei se ole selitys. (l)

Adpositioita ansiosta, johdosta, takia, tähden ja vuoksi käytetään lauseiden välisissä liitoksissa konnektiiveina pronominin se kanssa. Kuhunkin voi liittyä määritteeksi konjunktiolause, yleensä että‑, mutta myös koska- tai kun-lause: sen takia että ~ koska ~ kun.

(c)
Tietotekniikalla on ollut muitakin seurauksia. Sen ansiosta tuhoamme tänään vähemmän luontoa – –. (E) | Mutta se ei tarkoita, että kuka tahansa suomalainen menestyisi maailmalla vain sen takia että on suomalainen. (l) | Meillä otetaan enemmän talteen kuin muissa Pohjoismaissa johtuen siitä, että suomalaiset suhtautuvat elintensiirtoon myötämielisemmin. (l)

Konnektiivin ja konjunktiolauseen yhdistelmät sijaitsevat yleensä hallitsevan lauseen jäljessä, mutta voivat hajotakin. Samoin käyttäytyy adverbi siksi ja konjunktiolause.

(d)
Ei sinua ole sen takia koulutettu että joutuisit yön selkään lähtemään niin kuin minä. (k) | – – yritin olla ajattelematta aamua ja lentomatkaa, kuinka selviäisin perillä kaikesta ja löytäisin oikean sataman. Siksi ei unta saa, kun kaikki vain nousee kerroksina mieleen ja velloo sitten sisällä edestakaisin ettei nukahtamiselle jää tilaa. (k)

Kaikenlaisissa kausaalisen suhteen konnektiivi-ilmauksissa fokusointi on tavallista: juuri siksi, just siks ku, nimenomaan sen takia että jne.

(e)
Näppäimiä on vähän ja juuri siksi käyttö on kuvaustilanteessa helppoa. (l) | YK:lla on hänen mielestään edelleen oma keskeinen roolinsa nimenomaan sen takia, että se on edustavin kansainvälinen järjestö. (l)

Partikkeleita ‑hAn, nimittäin, näet sekä puhutussa kielessä nääs käytetään perustelua ilmaisevissa lausumissa, joskin niillä on myös muuta käyttöä (» § 806, 830832). Nimittäin on sijainniltaan melko vapaa partikkeli, joka kuitenkin suosii verbin tai teemapaikan jälkeistä asemaa.

(f)
Ja jos teksti onkin kärsinyt paikoin käännöksestä, on meidän hyväksyttävä ajatus, että oopperan libretto ei ole tarkoitettu luettavaksi vaan laulettavaksi. Oopperahan on musiikkia eikä sanataidetta (l) | Voisitko jo ystävällisesti kertoa asiasi, – –. Minulla on nimittäin muutakin tekemistä. (k) | Ei hätää, minä nimittäin voitin lotossa. (E) | Helsinkiä verrattiin joskus 1980-luvulla Tiranaan. Ainoina eurooppalaisina pääkaupunkeina näistä kahdesta näet puuttui jazz-klubi. (l) | On se paljon asiallisempaa keskustelua kuin täällä, joutuu nääs kirjoittamaan oikealla nimellä. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot