Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Kliittiset sävypartikkelit ‑hAn, ‑pA, ‑s > Liitepartikkeli ‑hAn > § 830 Partikkelin tuomia implikaatioita

§ 830 Partikkelin tuomia implikaatioita

Liitepartikkelin -hAn tehtävänä on tuoda lausumaan implikaatio, että lauseen ilmaisema asiaintila on puhujille yhteistä, tavalla tai toisella tuttua tietoa. Tämä implikaatio aiheuttaa erilaisia tulkintoja lausumiin sen mukaan, mitä puhefunktiota ne edustavat.

Väitelauseessa partikkeli merkitsee lauseen sisältämän väitteen tunnetuksi, itsestään selväksi tosiasiaksi (a). Tällaista väitettä käytetään muistutuksena (b) sekä edellisen lausuman selityksenä tai perusteluna (c), jolloin liitepartikkeli vastaa tehtävältään sillä-konjunktiota (» § 1129).

(a)
Urheilu onkin niitä harvoja alueita, jossa tällä maalla menee hyvin, mutta vanha totuushan on, että sirkushuvit saavat nälän unohtumaan. (l)
A: Mehän tiedettiin kaikki, mikä hänen [Kekkosen] asemansa oli.
B: Nii-i, kyllä kyllä. (tv)
(b)
Muistatte varmaan kouluajoilta tämän tunnetun roomalaisen senaattori Caton. Se oli hän joka sano että Karttaago olisi hävitettävä. Eikö niin. Ja Karttaagohan sitten hävitettiin (tv)
ES: Ei vaan jos emme ole jäseniä me päättäisimme itse, meillä on sillon täysi vapaus tehdä tulleista omia päätöksiä tavalla jotka ovat meille edullisia.
TK: Onhan siinä toinenkin osapuoli. (tv)
(c)
Suomi onkin tärkeä maa, maksaahan se erilaisiin Namibia-rahastoihin enemmän kuin mikään muu maa YK:ssa. (l) | Uusien rataosien rakentamisessa ja vastaavasti supistamisessa päätösvalta olisi annettava eduskunnalle. Siellähän teistäkin päätetään. (l) | Työn jakaminen on ajatuksena radikaali, puututaanhan siinä saavutettuihin etuihin. (l)

Toisaalta lause voi ilmaista hämmästystä tai äkillistä oivallusta (d).

(d)
Tuohan on imartelevaa”, Nadja Pyykkö vastaa. (l) | Hän siristää silmiään ja huudahtaa: No Herran tähden, Mikkohan se siinä. (l)
A: Mitä me tehtäis tänään?
B: Mehän voitais liimata valokuvia. (P)

Verbialkuinen hAn-partikkelin sisältävä väitelause voidaan tulkita paitsi perustelevaksi (esimerkki c) myös myönnytteleväksi (e). Usein pelkkä verbialkuisuuskin kannattaa tätä tulkintaa (» § 1386). Samaan tulkintaan on vaikuttamassa liitepartikkeli ‑kin.

(e)
Uudistukset tulevat tänne hitaasti, mutta ovathan (~ ovat) olosuhteetkin poikkeukselliset. (l) | Eipä silti, onhan näissä nykyisissä ilmoissa hyvätkin puolensa, kun ajatellaan esimerkiksi vuoden 1987 säätä. (l) | Kun SAK:ssa ratkaistiin suuria ongelmia, ajattelin, että onhan niitä suurempiakin! (l)

Määrätilanteissa verbialkuinen lausuma voidaan tulkita tarkistuskysymykseksi (f) tai kehotukseksi taikka pyynnöksi (g). Prototyyppiseen kO-kysymykseen verrattuna hAn-kysymys osoittaa, että kysyjällä on ennakkoon tietoa puheenalaisesta asiasta; kysymys hakee vastaanottajalta samanmielisyyttä.

(f)
Onhan täällä tänään luento? | Olithan sinä Sannaan yhteydessä? (p) | Haluammehan taata lapsille samat mahdollisuudet ja oikeudet tarvitsemaansa tukeen? (l)
S: No moi Pera täällä
V: No moi,
S: Ettehän te viel nukkumassa ollu,
V: Ei mä oon yrittäny sulle soittaa kans, (p)
(g)
[Metrossa:] Päätepysäkillä muistathan ostaa ja leimata lippusi. | [Mainoskutsu:] Otathan mukaan ystäväsikin. | [Opetusohje:] Varmistathan, että merkitty aika sopii ohjelmaasi. | Muistattehan toimittaa kaikki opintosuoritustiedot toimistoon. (E) | Saanhan mä koiran äiti, saanhan?

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot