Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Konjunktiot > Konjunktioiden rakennetyypit > § 815 Parikonjunktiot: joko – tai, ei vain – vaan myös

§ 815 Parikonjunktiot: joko – tai, ei vain – vaan myös

Parikonjunktio koostuu kahdesta erillään sijaitsevasta osasta: ensimmäinen osa on yleensä ensimmäisen kytkettävän edellä ja toinen osa on jälkimmäisen edellä. Tavallisimmat parikonjunktiot ovat joko – tai ja sekä – että (a). Kiinteitä yhdistelmiä ovat myös additiiviset niin – kuin (‑kin), niin – kuin myös ja additiivis-kontrastoiva ei vain – vaan myös, joihin sisältyy konjunktion lisäksi jokin konnektiivinen partikkeli (b). Parikonjunktiot ovat rinnastavia (» § 1096, 1099).

(a)
Kanavat voi myös virittää yksitellen joko automaattihaulla tai suoralla kanavahaulla. (l) | Sekä Neuvostoliiton vienti että tuonti sisältävät valtavan määrän sekä raaka-aine- että jalostusteollisuuden, sekä maa- että metsätalouden tuotenimikkeitä. (k)
(b)
Hän on kaukana niin suomalaisesta kuin venäläisestäkin mentaliteetista. (k) | Tyyppi ei ole epäselvä vain kansalle vaan myös omalle itselleen. (k)

Parikonjunktioilla voi yhdistää useammankin kuin kaksi jäsentä. Eksklusiivisen merkityksensä vuoksi ei vain – vaan myös kuitenkin kytkee vain kahta.

(c)
Grafiikka on onnellisessa asemassa siinä, että sekä kaupallisilla että aatteellisilla että taiteellisilla yhteisöillä on intressinsä juhlia omiaan. (l) | Kuvatut maisemat voivat olla joko alkuperäisiä luonnonmaisemia, asutuksen muovaamia kulttuurimaisemia tai kaupunkimaisemia. (l) | meillä voisi olla tarve tukea ja kannustaa sitä, mikä meidän suomalaisessa kulttuurissamme on hyvää, niin filmissä kuin kirjallisuudessa kuin paljossa muussakin. (L)

Huom. Ei – eikä ei ole parikonjunktio, sillä sen ensimmäisenä osana on kieltoverbi eikä konjunktio. Eikä esiintyy myös taipumattomana rakenteissa, joissa rinnastuksen jälkiosana on elliptinen jakso (» § 1289): Kaikki eivät voi tehdä kaikkea eikä osata kaikkea (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot