Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Kliittiset sävypartikkelit ‑hAn, ‑pA, ‑s > Liitepartikkeli -pA > § 833 Eri käyttöjä, merkityksiä ja yhdistelmiä

§ 833 Eri käyttöjä, merkityksiä ja yhdistelmiä

Liitepartikkeli ‑pA muodostaa partikkelin -s kanssa partikkelin ‑pAs, joka on käytöltään jokseenkin yhtäläinen pelkän pA-partikkelin kanssa. (Partikkelista ‑s » § 836838.) Eräiden konjunktioiden ja partikkelien kanssa ‑pA muodostaa leksikaalistumia, esim. jospa, vaikkapa; siispä, entäpä (» § 137, 813).

Selvin pA-partikkelin lausumaan tuoma sävy on tilanteissa, joissa se vahvistaa kontrastiivista tai odotuksenvastaista merkitystä. Tällöin partikkelin sijasta kävisi ainakin dialogissa myös ‑hAn, kieltoverbin yhteydessä ‑kä:

 
Minä menen ensin. – Minäpä(s) ~ Minähän ~ Eipäs ~ Ei kun minä! | Et varmaan selviä siitä yksin. – Selviänpä(s) ~ Selviänhän ~ Kyllä selviän!
 
Kenen vika? Insinöörinpä tietenkin. (l) | Alkusyksystä menin hallille vanhan tavan mukaan viisi minuuttia ennen treenejä. Tuumasin, että eiköhän se taas tästä lähde. Eipä lähtenyt. (l) vrt. ?Eihän lähtenyt. | Työmaapäällikkö Petri Salmelan johtama joukkue joutui juomaan kolmannenkin kupin kahvia, vaan eipä tuo vastenmielistä ollut. (l) | Olisin kuullut kaiken mitä ne sanoivat, salin leveät pariovet olivat auki, mutta minä en kuunnellut. (k)

Merkitykseltään konsessiivisia ovat yhdyslauseet, joissa samantekevyyttä ilmaistaan pA-partikkelin sisältävällä lauseella (» § 1143). Näissä liitepartikkelin tuoma sävy on samankaltainen kuin sit(ten)-partikkelin (» § 825); myös pelkkä verbialkuisuus kannattaa samaa tulkintaa.

 
Hän katsoi Karimaata ja sai viestin, että asiallisuutta kaivattaisiin, aikoipa Hanhivaara sanoa mitä tahansa. (k) ~ aikoi hän sitten sanoa mitä tahansa. | Pukipa miten paljon vaatteita hyvänsä, palelee koko ajan – –. (k) | Ja tämän mies tekisi, vastustipa hän tai ei. (k) ~ vastusti hän tai ei.

Huom. pA-partikkeli sisältyy myös eräisiin emfaattisiin ilmaustyyppeihin, joista monet ovat konstruktioksi kiteytyneitä, proadverbialkuisia finiittiverbittömiä lauseita ja lausumia: siinäpä (+olla) + x:

 
Inhimillinen unohdus vai tosi anarkistinen veto, siinäpä pähkinä purtavaksi. (l) | Kuka saa määrätä ihmisen liikkumaan? Kas siinäpä kysymys. (l) | Vastuu. Siinäpä se. Engberg haluaa vastuuta. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot