Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konsessiiviset suhteet > Samantekevyyttä ilmaisevat konsessiivit > § 1143 Vaikka sataisi rakeita ~ Satoi tai paistoi, minä tulen

§ 1143 Vaikka sataisi rakeita ~ Satoi tai paistoi, minä tulen

Konsessiivisessa ilmauksessa voidaan esittää, ettei mikään ole riittävä este kyseessä olevan asiaintilan toteutumiselle tai pätemiselle. Ilmaistaan siis joko suoraan tai epäsuorasti, että on samantekevää mitä tapahtuu, kuitenkin puheena oleva asiaintila pätee tai toteutuu, esim. Tekipä hän melkein mitä tahansa ~ hyvänsä, hänestä pidetään; Vaikka minulla olisi auto, kulkisin töihin junalla. Erona tavallisiin vaikka-konsessiiveihin on, että samantekevyyden ilmauksissa ei esitetä mitään yhtä asiaintilan epäodotuksenmukaiseksi tekevää tai sen toteutumista estävää asiaintilaa, vaan varaudutaan joko kaikkeen mahdolliseen tai jätetään avoimeksi, mikä mahdollisuus toteutuu.

Tyypillinen samantekevyyttä ilmaiseva konsessiivi on verbialkuinen ja sisältää indefiniittisen ’mikä hyvänsä’ -ilmauksen. Verbi on indikatiivin imperfektissä tai preesensissä (a) tai 3. persoonan imperatiivissa (b) (» § 16661667). Verbiin liittyy usein liitepartikkeli ‑pA.

(a)
Oli tietokone miten pieni tai tehokas hyvänsä, työn tekee aina ihminen. (l) | Teetpä minkälaisen altaan tai suihkulähteen tahansa, sitä voidaan aina muuttaa hyvällä valaistuksella. (E)
(b)
Lopeta nyt, olkoon mikä on, mitä se meille kuuluu. (k) | Elämäntapani, olkoonkin kuinka omani, oli edesvastuuton – –. (k) | – – eduskunnan on kaikissa tapauksissa noudatettava kansanäänestyksen tulosta, olkoonpa se kuinka niukka tahansa. (L)

Toinen verbialkuinen konsessiivi-ilmaus on disjunktiivinen halusimme tai emme, jollaisessa avoimeksi jää tulkinta kahden tai useammankin vaihtoehdon välillä. Verbissä on joskus liitepartikkeli -pA. Disjunktiivinen ilmaus voi olla verbitönkin.

(c)
Minä puolestani lupaan kirjoittaa teille, tuli vastauksia tai ei. (k) | Maksut ovat ainakin tällä hetkellä samat, tehtiinpä lataus sitten Ottopisteellä, mini-Ottopisteellä tai verkon kautta. (E) | Myös koululla ollaan sitä mieltä, että ruokahuollosta ei ole muodostunut ongelmaa. Oli niin tai näin, niin jotain on kuitenkin menetetty. (l) | Koirannäköinen tai ei, kuusikymmentä täyttänyt mies – – joutuu myöntämään, että elämä ei enää muuksi muutu ellei hän itse tee jotakin. (k)

Samantekevyyttä ilmaisevat myös monet konditionaalimuotoisen predikaattiverbin sisältävät vaikka-lauseet (d) tai siinäkin tapauksessa että -lauseet (e): niissä tulkinta ehtolauseen ilmaiseman asiaintilan pätemisestä tai toteutumisesta jää avoimeksi. Hallitsevan lauseen ilmaisema asiaintila pätee joka tapauksessa.

(d)
Mukaan voi tulla, vaikkei tietäisi yhtikäs mitään demarinuorista. (l) ’mukaan voi tulla, tietääpä demarinuorista mitään tai ei’ | Vaikka yhtiö nyt pistäisi turbon päälle unix- ja mikroistumiskilvassa se on pari kierrosta kilpailijoitaan jäljessä. (l) | Hän ei olisi pystynyt valvomaan vaikka miten olisi halunnut. (k)
(e)
Suomella olisi oltava varaa pitää lyhyet korot matalalla siinäkin tapauksessa, että muualla Euroopassa korot alkaisivat nousta, – –. (l)

Huom. 1. Vaikka on myös samantekevyyttä ilmaiseva partikkeli: Tätä menoa se istuu siellä vaikka viikon – – (k).

Vaikka-lause esiintyy rajallisesti täydennysasemassa subjektiksi tai objektiksi tulkittavana; tällöin verbi on yleensä konditionaalissa ja ilmaus lähinnä samantekevyyttä ilmaiseva konsessiivi: Lentopalloilussa on viimeksi nähty, ettei auta, vaikka olisi valmentanut maailmanmestareita (l) (» § 1151).

Huom. 2. Suoranaisia samantekevyyden ilmauksia yhdysrakenteissa ovat mm. On sama ~ yhdentekevää ~ yks hailee ~ yks lysti mitä hän sanoo, pääasia että ~ kunhan tulet, ilmaukset tyyppiä Tee mitä haluat ~ Sano mitä sanot, minä häivyn sekä samantekevyyden pronominin sisältävät ilmaukset kuten Kuka hyvänsä tähän valitaan, hänellä on vaikea työ edessään; Sano mitä vaan, minä lähden (» § 759760).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot