Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Statusrakenne > § 877 Puku päällä, otsassa hiki, peitto korvissa

§ 877 Puku päällä, otsassa hiki, peitto korvissa

Statusrakenne on lausemainen ilmaus, joka toimii lauseessa tavan adverbiaalina. Se on kaksiosainen: siinä on nominatiivi- tai partitiivimuotoinen subjekti ja predikoiva, adverbiaalimainen osa. Osien keskinäinen järjestys voi vaihdella.

 
Veistoksen aiheena on perusmies puku päällä, prässit housuissa ja solmio kaulassaan. (E) | Näyttelijät kumartavat kiitokset otsassa hiki, suupielissä helpotuksen viiva ja sylit täynnä kukkia. (l)

Rakenteen predikoivana osana voi olla paikallissijainen substantiivi- tai adjektiivilauseke, adpositiolauseke, adverbilauseke sekä E-infinitiivin instruktiivin muodostama lauseke:

 
NP: side silmillä, huppu päässä, hiki hatussa
AP: vaatteet märkinä, nenä valkoisena, ääni käheänä
AdvP: pää edellä, silmät kiinni, suu ammollaan, sydän pakahtumaisillaan
PP: kädet selän takana
InfP: silmät säihkyen, ääni liikutuksesta väristen

Statusrakenteen jompikumpi osa on osa–kokonaisuussuhteessa lauseen subjektin (a–b) tai objektin (c–d) tarkoitteeseen. Tavallisesti kuvauksen kohteena on ihminen tai eläin, jonka olemusta tai asentoa kuvataan luonnehtimalla ruumiinosan asentoa tai vaatekappaleen tai esineen sijaintia. Myös inhimillinen seuralainen voidaan tulkita erottamattomasti mukaan kuuluvaksi ja viitata siihen samalla rakenteella (e). Lauseen subjektin tarkoite ei välttämättä ole elollinen (f).

(a)
Jo tullee pääskynen, jo toinen, ja kohta siinä on toistasattaa piipittäjjää nokat ojossa. (k) | Tulitusta oli kokoontunut niskat kenossa pällistelemään muutama tuhat ihmistä. (l)
(b)
– Mä en mee kouluun, Dora ilmoitti peitto korvissa. (k) | Olemme kuitenkin täällä eduskunnassa tekemässä päätöstä huppu silmillä. (E)
(c)
– – saatiin vanhat kopukat astumaan pää vireästi pystyssä ja häntä huiskien. (k)
(d)
– – toinen poliisi löysi Dockeryn makaamassa talon pihalta luodinreikä otsassaan. (l) | joskus [olin nähnyt] mustiin pukeutuneita mummoja risukasat selässään. (k)
(e)
Lähdin matkaan Nieminen kumppaninani. | Marsalkka suoritti tarkastuksen seuranaan useita kenraaleja.
(f)
Harmaa, täpötäysi Talbot kiilasi renkaat vinkuen aivan Vareksen eteen. (k)

Suhteen toista osapuolta ei aina ole lauseessa ilmipantuna, vaan se voidaan päätellä. Esimerkissä (g) lauseen verbi ajaa luo autolla ajamisen kehyksen, jolloin statusrakenteen subjekti voi edustaa auton osaa, vaikkei autoa mainita.

(g)
Pete ajaa turvaremmit auki ja laatta lattiassa. (L)

Statusrakenteessa ei ole aina kirjaimellisesti kyse osa–kokonaisuussuhteesta. Ryhmän (h) esimerkeissä aktivoituu jokin kehys (nukkuminen, opiskelu), jonka osana statusrakenteen subjektin tarkoite on.

(h)
Viivi nukkui ikkuna raollaan ja valot päällä. | Siihen aikaan hänet yleensä näki kirja avoinna kädessä. Hän istui hajareisin mukavalla oksalla tai nojasi oksanhaaraan kuin koulun pulpettiin, paperi pienellä pöydällä, mustepullo puun kolossa, – –. (K)

Huom. Statusrakenteesta on vanhastaan käytetty nimitystä irrallinen nominatiivi tai partitiivi (nominativus tai partitivus absolutus), joka toimii lauseessa sivulausetta vastaavana appositiorakenteena (L. Hakulinen 1979: 563–564; Siro 1964b: 55–57). Ikola (1974: 50) käyttää nimitystä status-lauseenvastike.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot