Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Kieliopilliset sijat > Nominatiivi > § 1231 Nominatiivi perussijana

§ 1231 Nominatiivi perussijana

Nominatiivi on nominin perusmuotona sanakirjan hakusanamuoto. Sitä käytetään myös erilaisissa nimeävissä tehtävissä kuten otsikoissa, kuvateksteissä, kylteissä, taulukoissa, luetteloivissa yhteyksissä jne.

Hengenvaara! | Tupakointi kielletty
J: Joo. Noh, hyvä että se on siellä mut entäs puhelin.
M: No sitä minä just meinasi että, – – ootahan,
J: No Helsingin suunta.
M: Yheksä nolla
J: No nii. Ja sitte numero on kaheksan kolme kaks,
M: Kaheksan kolme kaks,
J: Viis seittemän neljä kaks.
M: Viis seittemä neljä kaks,
J: Juu, hh. (p)

Nominatiivisijainen NP esiintyy myös puhutteluissa, esittelyissä sekä vastauksina ja kommentteina ja kiteytyneissä huudahduksissa:

Moi Maija! | Hyvät naiset ja herrat, … | Kuulkaas nyt pojat | Tota, entäs hei sitte se Taru sormusten herrasta. Oot sä päättäny lähetsä kattoon sitä. (p) | Hetkinen! | Voi hitto! | Vitut mä siitä.
V: Rekisteritoimisto Virta.
M: No täs on Mikko Peltola päivää. (p)
S: Okei tehdään näin.
V: Kiva juttu.
S: Ja hei ens viikolla ni
V: Joo.
S: Perjantaina lähetään sit sinne.
V: Selevä
S: Hyvä (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot