Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Kieliopilliset sijat > Nominatiivi > § 1231 Nominatiivi perussijana

§ 1231 Nominatiivi perussijana

Nominatiivi on nominin perusmuotona sanakirjan hakusanamuoto. Sitä käytetään myös erilaisissa nimeävissä tehtävissä kuten otsikoissa, kuvateksteissä, kylteissä, taulukoissa, luetteloivissa yhteyksissä jne.

Hengenvaara! | Tupakointi kielletty
J: Joo. Noh, hyvä että se on siellä mut entäs puhelin.
M: No sitä minä just meinasi että, – – ootahan,
J: No Helsingin suunta.
M: Yheksä nolla
J: No nii. Ja sitte numero on kaheksan kolme kaks,
M: Kaheksan kolme kaks,
J: Viis seittemän neljä kaks.
M: Viis seittemä neljä kaks,
J: Juu, hh. (p)

Nominatiivisijainen NP esiintyy myös puhutteluissa, esittelyissä sekä vastauksina ja kommentteina ja kiteytyneissä huudahduksissa:

Moi Maija! | Hyvät naiset ja herrat, … | Kuulkaas nyt pojat | Tota, entäs hei sitte se Taru sormusten herrasta. Oot sä päättäny lähetsä kattoon sitä. (p) | Hetkinen! | Voi hitto! | Vitut mä siitä.
V: Rekisteritoimisto Virta.
M: No täs on Mikko Peltola päivää. (p)
S: Okei tehdään näin.
V: Kiva juttu.
S: Ja hei ens viikolla ni
V: Joo.
S: Perjantaina lähetään sit sinne.
V: Selevä
S: Hyvä (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot