Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > teke-minen > § 227 Yleispätevin teonnimityyppi

§ 227 Yleispätevin teonnimityyppi

Johdin ‑minen (: -mise-) voi liittyä kaikkien vartalotyyppien verbeihin ja kaikkiin verbilekseemeihin. Kuitenkin yksipersoonaisista modaaliverbeistä minen-johdos on marginaalinen, esim. – – täytyminen muuttuu tahtomiseksi (E). Johdin kiinnittyy (vahvaan) vokaalivartaloon.

minen-johdokset ovat merkitykseltään tavallisesti teonnimiä eivätkä kovin usein leksikaalistuneita. Ne saavat myös teonnimistä eniten verbilähtöisiä laajennuksia.

 
Eikö yleensä korvatulehdus estä uimisen? (l) | – – aikaa ei riitä joka kohteen näkemiseen ja kokemiseen. (l) | Tarvitsemme vettä jokapäiväisiin askareihin[,] esimerkiksi juomiseen, ruuanlaittoon, siivoamiseen, peseytymiseen jne. (yo) | Liittyminen voi tuoda mukanaan kansallisia intressejämme haittaavia muutoksia, mutta ulosjääminen unionista tietää varmaa eristäytymistä muusta Euroopasta. (yo)

Teonnimen merkityksestä eriytyneitä leksikaalistumia ovat esim. juominen ’juoma, juotava’, syöminen ’ruoka, syötävä’, tekeminen ’puuha’, tuominen ~ vieminen ’tuliainen’.

Huom. Rakennetyypistä sinun on tekeminen, ei ole menemistä » § 452, 492 huom.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot