Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > ajel-u, vetäis-y, hak-u > § 229 Kaksitavuiset U-teonnimet

§ 229 Kaksitavuiset U-teonnimet

Johdin U liittyy myös joukkoon kaksitavuisia e-vartaloita (kulk-u, särk-y) ja joihinkin kaksitavuisiin A-, AA- ja i-vartaloihin (alk-u, maks-u; hypp-y; kolh-u, sop‑u). Kaksitavukantaisia U-teonnimiä on 60–70 sanakirjalekseemiä, moni niistä leksikaalistuma.

Kaksitavuisista e-vartaloisista verbeistä U-johdokset ovat tavallinen, joskaan eivät produktiivinen teonnimityyppi. Kaksitavuisista A-vartaloista sen sijaan vain joillakin on U-johtiminen teonnimi (valtatyyppinä on O-teonnimi » § 230).

 
‑e- > haku, imu, isku, itku, juoksu, kulku, kutu, kylpy, käsky, lasku, luku, nousu, nylky, näky, pesu, pääsy, sotku, sulku, suru, särky, tunku | Yhdyssanan määriteosana: pukuhuone, purukumi, sylkykuppi | ‑A- > alku, kaivu, kasvu, laulu, lypsy, maksu, nauru, purku, soutu, valu
 
– – onko taide, etenkin nykytaide vain sensaation hakua – –? (l) | Auton pesu puhdistetulla juomakelpoisella vedellä on järjetöntä ja turhamaista. (l)

Myös joillakin AA-supistumaverbeillä on U-teonnimijohdos, usein leksikaalistuma:

 
‑AA- > haukku ’haukkaus’, hyppy, hörppy, karku, pauhu, pomppu, ryyppy

Nämä ovat enimmäkseen deskriptiivisiä tai muuten sävyltään ei-neutraaleja muodosteita. Supistumaverbien produktiivinen teonnimityyppi ovat minen-johdosten ohella Us-johdokset (» § 232234).

Kaksitavuinen U-teonnimi ilmaisee tapahtuman usein rajatumpana kokonaisuutena (» § 225) kuin minen-teonnimi, esim. alku (vrt. alkaminen), isku, käsky, pieru, sotku, suru, hyppy, ryyppy. Merkitykseltään vielä erikoistuneempia leksikaalistumia ovat seuraavat, joissa on mm. teon tuloksen ja välineen nimiä:

 
‑e- > nielu, polku, puku | ‑A- > itu, niitty | ‑AA- > hakku, hylky, sähly, tavu

On myös sellaisia kaksitavuisia U-johtimisia substantiiveja, joilla on vastineena vartaloltaan kaksitavuinen i- tai kolmitavuinen Aise-verbi. Ne ovat paljolti leksikaalistumia, eivät teonnimiä, monet lisäksi deskriptiivisiä:

 
huisku (vrt. huiskia, huiskaista), kolhu, litku, loitsu, mätky, poimu, potku, ruisku, solmu, sopu, suihku, sätky, ähky

Huom. U-johtimisten teonnimien asuisia ja merkityksisiä ovat sellaiset kaksitavuiset substantiivit, jotka ovat identtisiä U-loppuisen verbivartalon kanssa, esim. haukku (vrt. verbi haukku-a), kutsu, tuoksu, vyöry (» § 250).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot