Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > koulu-lainen, savo-lainen > § 191 lAinen-substantiivien merkitys

§ 191 lAinen-substantiivien merkitys

lAinen-johdos ilmaisee kuuluvuussuhdetta tai muunlaista leimallista yhteyttä kantasanan tarkoitteeseen (vrt. possessiiviset adjektiivijohdokset » § 261291). Kantasanoina on semantiikaltaan hyvin erityyppisiä substantiiveja. Usein lAinen-johdos ilmaisee jonkin ryhmän jäsentä.

 
aikalainen, ensikertalainen, irtolainen, jengiläinen, jälkeläinen, jättiläinen, kansalainen, koululainen, kuukausipalkkalainen, lakkolainen, liittolainen, pakolainen, reserviläinen, seuralainen, sukulainen, työläinen, vuokralainen

Vain harvoin lAinen-johdin liittyy adjektiiviin, esim. mustalainen, paholainen, raakalainen, verbiinkin lähinnä jonkin nominaalistavan johtimen välityksellä, esim. kerjäläinen, kiertolainen, syöläinen.

Osa lAinen-johdoksista voi toimia paitsi substantiivina myös adjektiivina (» § 625626). Tällaisia ovat varsinkin kansallisuudennimitykset sekä maantieteelliseen alueeseen tai aatteelliseen tms. joukkoon tai kollektiiviin kuuluvuutta ilmaisevat sanat. Kantasanana niissä on usein erisnimi. (Tyypistä sikäläinen » § 626 huom.)

 
suomalainen, slovakialainen, yhdysvaltalainen, savolainen, saamelainen, eurooppalainen, turkulainen, pieksämäkeläinen, lissabonilainen, suomalais-ugrilainen, maalainen, kaupunkilainen, kustavilainen, körttiläinen, lestadiolainen, keskustalainen, oikeistolainen, kääpiösarjalainen, pelastusarmeijalainen

Adjektiiveina tällaiset sanat määrittävät muitakin kuin ihmistarkoitteisia substantiiveja, esim. virolainen kirja. Tällöin ne voivat ilmaista paitsi konkreettista sijaintia tai alkuperää myös tyyppisyyttä tai luonteenomaisuutta kuten kreikkalainen ravintola (’kreikkalaistyyppinen’), slaavilainen melankolia.

Huom. lAinen-johdoksiin kuuluu myös joitakin pelkästään adjektiiveina esiintyviä sanoja: erilainen, kahtalainen, kohtalainen, sekalainen, täyteläinen, yhtäläinen. – (n)lainen-loppuisista yhdyssanoista kuten samanlainen, suurenlainen » § 261, 294 huom., 426.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot