Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Muut possessiivijohdokset > jämäkkä, solakka > kkA- ja kAs-adjektiivien suhde > § 289 Vaihtelu kuivakas ~ kuivakka

§ 289 Vaihtelu kuivakas ~ kuivakka

Noin kymmenellä AkkA-loppuisella adjektiivilla on samavartaloinen synonyyminen AkAs-loppuinen vastine, esim. hailakas ~ hailakka, kalvakas ~ kalvakka, kuulakas ~ kuulakka, railakas ~ railakka, rehvakas ~ rehvakka, riehakas ~ riehakka. Niillä vaihtelevat käytössä AkkA- ja AkAs-tyyppien muodot:

 
‑AkAs: – – kun huumoria ilmenee, sekin on kuivakasta. (L) | Hän heittäytyy niin lupsakkaaksi, että hänen äitinsäkin haukkoisi henkeä, jos näkisi. (L) | Lepääminen teki hyvää pääministerille ¶ Lipponen terhakkaana (L) [otsikko] | Olit ärhäkäs EU-vastustaja. (L)
 
‑AkkA: kuivakka brittihuumori (l) | – – ihmiset ovat lupsakoita ja tehokkaita. (l) | Suomalaisille vahtikoira tuo mieleen terhakan pystykorvan – –. (l) | Jorma Kinnunen oli heittoradalla ärhäkkä kuin karhu – –. (l)

Lisäksi muistakin AkkA-loppuisista adjektiiveista voi esiintyä (i)kAs-adjektiivien paradigman mukaisia taivutusmuotoja sekä varsinkin komparaatiojohdoksia ja stix-adverbeja. Tämä osoittaa AkkA-adjektiivien tendenssiä siirtyä kAs : kkAA-loppuiseen tyyppiin.

 
pääskyjen kirpakkaat soolot (L) | Tunnelma ei vielä ole suomalaisittain räyhäkäs – –. (l) | Sähäkkäästä menosta ja lyyrisistä suvantokohdista saatiin nauttia kautta illan – –. (L) | Tukholman elokuvajuhlien räväkkäin anti löytyy kilpailun ulkopuolisista sarjoista (l) | Näpsäkkäästi tyttö selvittää tämänkin pulman. (L)

Huom. AkkA- ~ AkAs-adjektiivien vaihtelua esiintyy murteissakin. Tästä syystä on usein vaikea sanoa, mikä vaihtelu yleiskielessä on jo murteista periytyvää kahtalaisuutta ja mikä yleiskielen omaa kehittymää.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot