Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Paikallissijojen muuta käyttöä > Allatiivi > § 1257 Vastaanottaja, kokija ja muita abstrakteja merkityksiä

§ 1257 Vastaanottaja, kokija ja muita abstrakteja merkityksiä

Allatiivi on paikallissijoista merkitykseltään selvärajaisin; se on pitkälti lokatiivisen ja habitiivisen adessiivin tulosijainen vastine. Allatiivista paikan ja tilan ilmauksissa » § 12401246 sekä ajanilmauksissa » § 1250.

Habitiivisissa ilmauksissa allatiivilauseke merkitsee toiminnasta hyötyjää eli vastaanottajaa taikka kokijaa (» § 1247; ks. myös » § 986). Se toimii täydennyksenä mm. antaa-tyyppisten verbien ja kommunikaatioverbien yhteydessä (» § 478, 483484). Lisäksi allatiivisijaisella lausekkeella ilmaistaan kohdetta: sitä, johon asennoidutaan tai reagoidaan (» § 619).

 
Vastaanottaja, kokija:Ojensin lapselle käteni ja hymyilin. (k) | Tuossa on sinulle rahat. (k) | Hän päätti ettei kerro kenellekään mitään. (k) | Mikä sinulle tuli? (k) | – – siirto Fazerin ja UB:n kainaloon on parasta, mitä Jyväs-Hyvälle saattoi tapahtua. (l) | Nimi sopii teille. (k) | Kaikille sattuu vahinkoja. (k) | Ilma tuntui kasvoille kylmältä – –. (k) | Moikkaakse sulle (p) | Lopputyön toteutus on valokuvaajalle epätavanomainen, – –. (l) | Lukit ovat ihmiselle hyödyllisiä, – –. (l)
 
Muu kohde:allerginen tietokoneille (E) | Hunajalle persot karhut (l) | Jätkät olivat minulle kamalan vihaisia. (l)

Huom. 1. Nimityksellä kohde on voitu tarkoittaa sekä patienttiroolista objektia että hyötyjäroolista adverbiaalia: Annoin kirjan (patientti) hänelle (hyötyjä). Jälkimmäistä kutsutaan eräiden kielten kieliopeissa epäsuoraksi objektiksi.

Huom. 2. Allatiivin pääte sisältyy eräisiin leksikaalistuneisiin adverbeihin: jalkeille, (tulla) hyvilleen, osapuilleen, suunnilleen, hiljalleen, kuuluville (» § 387).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot