Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Predikoivien nominaalijäsenten lukukongruenssi > Predikatiiviadverbiaalin lukukongruenssi > § 1286 Yleistä predikatiiviadverbiaalin luvusta

§ 1286 Yleistä predikatiiviadverbiaalin luvusta

Predikatiiviadverbiaalit luonnehtivat subjektin tai objektin tarkoitteen tai verbin (rektio)adverbiaalin tarkoitteen tilaa. Predikoivassa tehtävässä esiintyvät essiivi‑, translatiivi- tai ablatiivimuotoiset adjektiivi- tai substantiivilausekkeet (» asetelma 168). Ne eivät kongruoi yhtä säännöllisesti lauseen subjektin kanssa kuin kieliopillissijaiset, predikatiivina toimivat lausekkeet, esim. Lapset ovat sairaita ~ *sairasta.

Asetelma 168: Predikatiiviadverbiaalien luku
Yksikkö Monikko
Lapsi on sairaana. Lapset ovat sairaana ~ sairaina.
Pienenä hän asui Porissa. Pieninä ~ pienenä he asuivat Porissa.
Kala syödään raakana ~ kuumana. Kalat syödään raakoina ~ kuumina.
Tuo kasvaa tiheäksi pensaaksi. Nuo kasvavat tiheiksi pensaiksi.
Istutan sen suojaksi. Istutan ne suojaksi ~ *suojiksi.
Sain lahjaksi maapallon. Sain lahjaksi ~ ?lahjoiksi sukat ja lapaset.
Voide tuntuu hyvältä iholla. Voiteet tuntuvat hyvältä ~ hyviltä iholla.

Monikollisella predikatiiviadverbiaalilla on selvemmin distributiivinen merkitys. Käytännössä kuitenkin niin substantiivi- (a) kuin adjektiivilausekkeissa (b) on jonkin verran vapaata vaihtelua luvun suhteen.

(a)
Lättähattujen esikuvina olivat ulkomaiden kapinalliset ja tyylipukeutujat. (L) | vrt. Valittujen lähiöuudistuskohteiden odotetaan olevan esikuvana maamme muille lähiöille. (l) | Posti ja Alko ovat muuttuneet monopoleista liikelaitoksiksi. (L) | Juomiksi sopivat vesi ja laimea mehu tai vähän natriumia sisältävät kivennäisvedet. (L)
(b)
– – leijuvien hiukkasten arvot pysyivät muutoin alhaisina paitsi elokuun alkupäivinä, jolloin esiintyi voimakas isojen hiukkasten leijauma. (l) | vrt. Suomalaisten käteiskassat ovat pysyneet alhaisena myös sen vuoksi, että – –. (l) | Tällainen liitto tekisi tyhjiksi Libanonin mahdollisuudet saada sisäiset kahinat loppumaan (l) | vrt. Kukaan ei väittäne, että nämä suoritukset tekisivät tyhjäksi samojen henkilöiden rikokset. (l)

Huom. Kongruoimaton on kiteytynyt sanonta kirjoittaa puhtaaksi: Myöhemmin joku kyläläinen – – ryhtyy vaikka kirjoittamaan kotikylällään kunnan papereita puhtaaksi (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot