Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Monikollisuus ja kongruenssi > § 1305 Numeraalin sisältävät ilmaukset kongruenssin kannalta

§ 1305 Numeraalin sisältävät ilmaukset kongruenssin kannalta

Kun substantiivilausekkeessa on lukumäärää ilmaiseva numeraali, muiden määritteiden numerus riippuu niiden sijainnista suhteessa numeraaliin. Laskettavien kategorian ilmaiseva substantiivi on yksikössä, ja sana, joka sitä määrittää, noudattaa kieliopilliseen muotoon perustuvaa kongruenssia (a). Kun adjektiivi tai pronomini määrittää numeraalin sisältävää kokonaisuutta, se sijoittuu numeraalin edelle ja on monikollinen (b) (lukukongruenssista numeraalin sisältävän subjektin ja predikaatin välillä » § 1276).

(a)
kaksi iloista lasta | kahdelle iloiselle lapselle
(b)
samat [kaksi lasta] | näille [kahdelle lapselle] | Tiedättehän ne etelän lomakohteissa riemuitsevat 1200 hohottavaa ruotsalaista, – –. (l) | Myös Mereltä takavarikoidut 18 000 markkaa tuomittiin valtiolle. (l) | Kiekko-Espoolla on varaa hävitä vain yksi jäljellä olevista 11 ottelusta noustakseen kahdeksan joukkoon. (l)

Numeraalin edelle ja jälkeen sijoittuvat määritteet ovat eri tyyppisiä. Pelkkää substantiivia määrittävät ovat yleensä adjektiiveja, kun taas substantiivin ja numeraalin muodostamaa kokonaisuutta määrittävät sanat ovat tyypillisesti pronomineja (nämä, nuo, ne; kaikki, molemmat jne.). Erikoisasemassa ovat nimenomaan jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat, määrän ilmausta luonnehtivat sekä eräät ajan ilmauksissa käytettävät adjektiivit, joiden kongruoinnissa on eniten vaihtelua (» § 1306).

Huom. Määritteiden numerusero pätee siitä riippumatta, onko lausekkeen edussanana numeraali, kuten yksikön nominatiivissa (kaksi iloista lasta, nämä kaksi lasta), vai substantiivi, kuten muissa sijoissa (kahdelle iloiselle lapselle, näille kahdelle iloiselle lapselle) (» § 789).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot