Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Monikollisuus ja kongruenssi > § 1306 Reilut 200 pakolaista vs. 200 reilua pakolaista

§ 1306 Reilut 200 pakolaista vs. 200 reilua pakolaista

Määränilmausta luonnehtivat adjektiivit voivat summittaistaa numeraalin ilmaisemaa tarkkaa lukumäärää kuten vajaa, runsas, reilu, pyöreä, asettaa sen johonkin kehykseen kuten loput, toiset, puuttuvat, budjetoidut tai kommentoida arvottaen lausekkeessa ilmaistua määrää kuten ennätyksellinen, huikea, kunnioitettava, käsittämätön, sievoinen, tavanomainen, vaivainen. Sijoittuessaan numeraalin eteen nämä sanat eivät määritä lausekkeen edussanana olevaa substantiivia kuten adjektiivit yleensä, vaan luonnehtivat nimenomaan määrää (a). Ne adjektiiveista, jotka voivat olla kummassa tahansa asemassa, saavat sijainnista riippuen eri merkityksen (b).

(a)
loput ~ runsaat 200 pakolaista vrt. *200 loppua ~ runsasta pakolaista
(b)
reilut 200 pakolaista vrt. 200 reilua pakolaista | huikeat 20 kultamitalia vrt. 20 huikeaa kultamitalia

Vaikka määränilmausta määrittävä adjektiivi on numeraalin edellä, se ei aina ole odotuksenmukaisesti monikossa. Vaihtelua on eniten muissa sijoissa kuin nominatiivissa. Tällöin adjektiivimääritteet esiintyvät voittopuolisesti yksiköllisinä (c); marginaalisia ovat tapaukset, joissa määrite on monikollinen (d).

(c)
Vajaan 1,5 miljoonan asukkaan Belgrad. (l) | JJ ajoi Motoparkissa 1/8 mailin reiluun 15 sekuntiin – –. (l) | Mitä tehdään rehun tuotannosta vapautuvalle runsaalle 500 000 peltohehtaarille? (l) | Kotiotteluissa on jääty keskimäärin 4 600 katsojaan budjetoidun 5  000:n asemesta. (l) | Tuntuu uskomattomalta, että tämän kaltaista laskelmaa ei pystytä tekemään kokonaisessa kahdessa vuodessa. (L)
(d)
Multimiljonääri Steve Forbes sai tyytyä vaivaisiin 13 prosenttiin äänistä. (l)

Jos lauseke on nominatiivissa, adjektiivi on yleensä monikossa (e).

(e)
Kvanttorirakenteessa: Ääniä tuli vajaat 3000. (l) | – – mutta kävijöitä tulikin reilun 30 000 asukkaan Kemiin huikeat 273 000. (l) | Predikatiivina: Budjetin loppusumma on vajaat 191 miljardia markkaa. (l) | E-subjektina: VR:llä on toiset 50 lähes samannäköistä sähkömoottorijunaa – –. (l) | Perussubjektina: Vajaat 95 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kiinnostunut vähintäänkin kokeilemaan elintarvikkeita. (l)

Perussubjektina olevassa lausekkeessa on myös yksikkömuotoisia adjektiiveja (f). Monikollinen adjektiivi on lähes yksinomainen silloin, kun lauseke toimii totaaliobjektina (g). Yksiköllinen adjektiivi on mahdollinen objektilausekkeessa ja varsinkin osmassa (h).

(f)
Laskuvarjojääkäriksi ilmoitti kutsunnoissa haluavansa runsas 700 nuorta, – –. (l) | – – tavanomainen parikymmentä edustajaa on kahvilla. (l) | Kesätyöllistämiseen kuluu reilu miljoona markkaa. (l)
(g)
Siperia tuottaa Neuvostoliiton öljystä runsaat 60 prosenttia. (l) ~ ?runsaan | Suomalainen – – jaksaa kantaa täydet 15 litraa olutta kotiin Tallinnan tuliaisina. (l) | Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat saavat veronmaksajilta huikeat 160 miljoonaa markkaa vaalikampanjoihinsa. (l) | Se edellyttänee tavanomaiset 50 virkamatkaa Italiaan – –. (l)
(h)
– – ulkomaalaiset perustivat Suomeen tai ostivat täältä viime vuonna vajaa 50 yritystä. | Vakuutus korvaa vajaan pari miljoonaa markkaa. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot