Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Predikoivien nominaalijäsenten lukukongruenssi > Predikatiiviadverbiaalin lukukongruenssi > § 1287 Kongruenssin vaihtelua

§ 1287 Kongruenssin vaihtelua

Verbin tai lauseen määritteinä toimivilla predikatiiviadverbiaaleilla esiintyy runsaasti kongruoinnin vaihtelua. Etenkin partisiipeilla kongruenssi ja inkongruenssi näyttävät olevan vapaassa vaihtelussa. Passiivilauseiden predikatiiviadverbiaali esiintyy sekä yksiköllisenä että monikollisena, vaikka predikatiivi on aina monikollinen (» § 1284).

 
Kongruoivia: Tanssijärjestäjätkin odottavat jännittyneinä Voutilaisen uutta levyä. (l) | Postidirektiivit syntyvät jo vanhentuneina (l) | Juridisen koulutuksen saaneina ovat edellä mainitut todistajat tienneet, että – –. (l) | – – kaikki he uurastavat leimuavassa auringonpaisteessa, yhtä mustiksi paahtuneina kuin puhvelinsa. (l) | Hakkaa sipulit ja valkosipulit veitsellä hyvin pieniksi. (L) | Vysotskin runot levisivät aikoinaan luvattomina äänitteinä ja kirjoina. (l)
 
Kongruoimattomia: Kaikki odottavat jännittyneenä kuljettajan vastausta. (l) | Kylkiäisenä tuodut ranskan perunat saavat jäädä sovinnolla. (L) | Suomen voimistelu- ja liikuntaseurojen yhdistyksen seurat kulkevat paraatissa pukeutuneena eri aikakausien voimisteluasuihin. (l) | Useat tämän ryhmän aineet aiheuttavat toistuvasti käytettynä riippuvuuden. (l)
 
Passiivilauseissa molempia: Quebecin kiihkeää ja tunteiden hallitsemaa itsenäisyyskeskustelua on seurattu huolestuneena muualla Kanadassa. (l) | vrt. Työnantajaleirissä pantiin huolestuneina merkille, että – –. (l) | Suomalaisissa foorumipiireissä odotellaan nyt kiinnostuneina missä – – näpsäys julkistetaan. (l) | vrt. Ajatus mahdollisesti syyskesään sijoittuvasta Jyväskylä-festivaalista otettiin kiinnostuneena vastaan – –. (l)

Lauseen määritteinä eräät ikäkautta ilmaisevat substantiivit ja adjektiivit kuten lapsena, nuorena, vanhana ~ vanhuksena tai uutena vaihtelevat vapaasti numerukseltaan; monikko välittää selvemmin distributiivisen sävyn:

 
Erityisesti 40–50-vuotiaat naiset kuuluvat riskiryhmään, sillä he eivät ole lapsena saaneet neuvolassa rokotuksia. (l) | vrt. Tutkimukset osoittavat, että suomalaisilla on jo lapsina korkeammat kolesterolipitoisuudet kuin muiden Euroopan maiden lapsilla. (l) | Kovia kokeneet veteraanit ja kotirintamalla uurastaneet naiset ajetaan vanhuksena kyykkyyn. (l) | vrt. He ovat Broadwayn kalustoa siinä mitassa, että eivät, – –, edes vanhuksina osaa muuttaa etäälle studioiden lähettyviltä, – –. (l)

Huom. Essiivisijainen partisiippilähtöinen sana verrattuna on leksikaalistunut eikä mukaudu subjektin lukuun. Perifrastinen passiivi tyyppiä olla tehtävänä ~ valittavana voi olla yksikössä subjektin numeruksesta riippumatta. Toisin sanoen monikollisen subjektin yhteydessä sekä verbi että passiivin partisiippi voivat vapaasti olla joko yksikössä tai monikossa.

 
Tehdyt sijoitukset ovat suuria verrattuna muihin sisäministeriön alaisiin oppilaitoksiin. (l) | Budjettikirja ja sen vaikutuksia kuvaileva muistio ovat parhaillaan kaupunginhallituksen tutkittavana. (l) | Vähintään yhtä merkittävät perinteet on jatkettavana norjalaisella A‑Ha‑ yhtyeellä, – –. (l) | Rapujen ystävillä on rapukesteihin valittavana kolme rapulajia, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot